Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 13. mars 2019

Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (ass.fak.dir.), Willy Syvertsen (seksjonssjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Sarah Younes (Akademikerne)

Sak 16/2019 Tilsetting i midlertidig 90 % stilling som studiekonsulent (førstekonsulent) SKO 1408 ved Institutt for statsvitenskap

ePhorte: 2017/10665

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Thea Høiland som vikar for Malin Folgerø Stensland i 90 % stilling som studiekonsulent (førstekonsulent) SKO 1408 ved Institutt for statsvitenskap i perioden 15.04.2019 – 28.07.2019.

Sak 17/2019 Forlenget tilsetting i midlertidig 100% stilling (vikariat) som førstekonsulent/eksamenskonsulent SKO 1408 ved Psykologisk institutt

ePhorte: 2019/2088

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Tiril Grimeland som vikar for Hannah Bergh-Johnsen i 100% stilling som førstekonsulent/eksamenskonsulent SKO 1408 ved Psykologisk institutt i perioden 01.07.2019 – 12.01.2020.

Sak 18/2019 Tilsetting i fast stilling som senioringeniør/datahåndterer SKO 1181 ved Psykologisk institutt

ePhorte: 2019/716

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Torgrim Mikal Langleite som senioringeniør/datahåndterer SKO 1181 ved Psykologisk institutt. Dersom Langleite takker nei til stillingen går tilbudet videre til nr. 2. Hvis innstilte nr 1 og 2 takker nei, går saken tilbake til instituttet for ny vurdering.

Sak 19/2019 Forlenget tilsetting i midlertidig 100% stilling (vikariat) som førstekonsulent/studiekonsulent SKO 1408 ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

ePhorte: 2014/12312

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Marie Talleraas som vikar i 100% stilling som førstekonsulent/studiekonsulent SKO 1408 ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi i perioden 01.05.2019 – 31.08.2019.
 

Publisert 6. mai 2019 10:58 - Sist endret 6. mai 2019 10:58