Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 14. februar 2019

Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Birgitte Bøgh-Olsen (kontorsjef), Willy Syvertsen (seksjonssjef), Frode Løvik (adm.leder), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Guro Schmidt Ødegard (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne)

Sak 5/2019 Tilsetting i midlertidig 60 % stilling ved IT-seksjonen, Fakultetsadministrasjonen

ePhorte: 2016/9621

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Andreas Lindbach Norland i midlertidig stilling, 60 % - SKO 1085 Avdelingsingeniør ved IT-seksjonen, Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i perioden 01.02.2019-31.08.2019.

Sak 6/2019 Tilsetting i midlertidig 40 % stilling ved IT-seksjonen, Fakultetsadministrasjonen

ePhorte: 2016/10855

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Øyvind Egede-Nissen i midlertidig stilling, 40 % - SKO 1085 Avdelingsingeniør ved IT-seksjonen, Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i perioden 01.02.2019-31.08.2019.

Sak 7/2019 Tilsetting i midlertidig 40 % stilling ved IT-seksjonen, Fakultetsadministrasjonen

ePhorte:2019/2407

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Henrik Torland Klev i midlertidig stilling, 40 % - SKO 1085 Avdelingsingeniør ved IT-seksjonen, Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i perioden 01.02.2019-31.08.2019.

Sak 8/2019 Tilsetting i midlertidig 40 % stilling ved IT-seksjonen, Fakultetsadministrasjonen

ePhorte: 2019/2420

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Susann Renate Rosario Kvam i midlertidig stilling, 40 % - SKO 1085 Avdelingsingeniør ved IT-seksjonen, Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i perioden 01.02.2019-31.08.2019.

Sak 9/2019 Tilsetting i midlertidig 100% stilling som forskningskonsulent (førstekonsulent) SKO 1408 ved ARENA Senter for europaforskning

ePhorte: 2018/12445

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Åsmund Skaar i midlertidig 100% stilling som forskningskonsulent (førstekonsulent), SKO 1408, ved ARENA Senter for europaforskning for perioden 14.02.2019 til og med 31.07.2020. Dersom Skaar takker nei til stillingen går tilbudet videre til nr. 2 osv.

Sak 10/2019 Forlenget midlertidig tilsetting i stilling som forskningsrådgiver ved TIK

ePhorte: 2012/7469

Vedtak: Tilsettingsrådet forlenger Lene Angelskår som vikar for Stine Bruland i stilling som forskningsrådgiver SKO 1434 ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur i perioden 01.03.2019 – 30.09.2019.

Sak 11/2019 Midlertidig tilsetting i 100 % stilling som studiekonsulent ved TIK

ePhorte: 2009/4309

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Jørgen Bollingmo som vikar for Lene Angelskår i 100 % stilling som studiekonsulent SKO 1408 ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur i perioden 01.03.2019 – 30.09.2019.

Sak 12/2019 Midlertidig tilsetting i 40 % stilling som studiekonsulent ved ISS

ePhorte: 2015/12760

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Audrey Stark som vikar for Runar Forsetløkken i 40 % stilling som studiekonsulent SKO 1408 ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi i perioden 15.02.2019 – 23.06.2019.

Sak 13/2019 Midlertidig tilsetting i 100 % stilling som rådgiver ved TIK

ePhorte: 2016/6057

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Tone Huse i stilling som rådgiver SKO 1434 tilknyttet prosjektet «Little Tools» ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur i perioden 16.03.2019 – 30.06.2019.

Sak 14/2019 Midlertidig tilsetting i 100 % stilling som Overingeniør ved Psykologisk institutt, senter for Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon

ePhorte: 2018/14222

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Nuria Roé Vellvé i midlertidig stilling som SKO 1087 Overingeniør ved Psykologisk institutt, senter for Livsløpsendringer i hjerne og
kognisjon, for en periode på ett år. Dersom Vellvé takker nei til stillingen går tilbudet videre til nr. 2 osv.

Sak 15/2019 Tilsetting i 100 % stilling som Senioringeniør ved Psykologisk institutt, senter for Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon

ePhorte: 2018/14203

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Florian Krull i stilling som SKO 1081 Senioringeniør ved Psykologisk institutt, senter for Livsløpsenringer i hjerne og kognisjon. Dersom Krull takker nei til stillingen går tilbudet videre til nr. 2 osv.

Publisert 6. mai 2019 10:44 - Sist endret 6. mai 2019 10:44