Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 28. juni 2019

Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (underdirektør), Nina Rundgren (kontorsjef), Mari Anne Ramstad (fung.seksjonssjef), Terje Hegge (seksjonssjef), Birgitte Bøgh-Olsen (kontorsjef), Sarah Younes (Akademikerne), Aashild Ramberg (NTL)


Sak 32/2019 Midlertidig tilsetting som vikar i stilling som seniorkonsulent SKO 1363 ved LCBC, Psykologisk institutt

ePhorte: 2018/10563

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Mari Arnesen i 100% vikariat som seniorkonsulent SKO 1363 ved LCBC, Psykologisk institutt, i perioden 03.09.2019 – 31.08.2020.


Sak 33/2019 Tilsetting i to faste stillinger som prosjektkontrollere SKO 1434 ved Økonomiseksjonen, Fakultetsadministrasjonen

ePhorte: 2019/5460

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Thor Hårseth og Sara Fazia Malloul i de to stillingene som prosjektkontrollere SKO 1434. Dersom en av de to takker nei, vil tilbudet gå til innstilte nr. 3.

Sara Fazia Malloul skal ikke ha prøvetid i stillingen.


Sak 34/2019 Tilsetting i fast stilling som assisterende fakultetsdirektør SKO 1059 ved Fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ePhorte: 2019/4709

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Kari Marie Pound Davies i fast stilling som assisterende fakultetsdirektør SKO 1059 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Davies skal ikke ha prøvetid i stillingen.

Sak 35/2019 Tilsetting i fast stilling som rådgiver SKO 1434 ved Studieseksjonen, Fakultetsadministrasjonen

ePhorte: 2019/4773

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Malin Folgerø Stensland i stilling som rådgiver SKO 1434 i Studieseksjonen ved fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Stensland skal ikke ha prøvetid i stillingen.

 

Sak 36/2019 Tilsetting i fast 100 % stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

ePhorte: 2015/12760

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Audrey Stark i fast 100 % stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi fra og med 24.06.2019.
 

Publisert 13. aug. 2019 14:22 - Sist endret 13. aug. 2019 14:22