Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 29. mai 2019

Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (underdirektør), Frode Løvik (adm.leder), Johannes Elgvin (seksjonsleder), Guro Schmidt Ødegard (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Mohammed Hazza (NTL), Sarah Younes (Akademikerne)

Sak 29/2019 Midlertidig tilsetting som vikar i stilling so studiekonsulent (seniorkonsulent SKO 1363) ved Psykologisk institutt

ePhorte: 2016/10759

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Elin Arntzen i 100% vikariat som studiekonsulent (seniorkonsulent SKO1363) ved Psykologisk institutt i perioden 01.07.2019 – 05.01.2020.


Sak 30/2019 Tilsetting i 100 % fast stilling som studiekonsulent (seniorkonsulent SKO 1363) ved Institutt for statsvitenskap

ePhorte: 2019/4092

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Eivor Vold Skjelbostad i 100 % fast stilling som studiekonsulent (seniorkonsulent SKO 1363) ved Institutt for statsvitenskap. Dersom Eivor Vold Skjelbostad takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr 2 osv. Prøvetid tas ikke i bruk for Eivor Vold Skjelbostad, Ellen Filmberg eller Marie Johanne Talleraas.


Sak 31/2019 Tilsetting i fast stilling som studiekonsulent (førstekonsulent SKO 1408) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

ePhorte: 2014/12312

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Marie Talleraas i fast stilling som studiekonsulent (førstekonsulent SKO 1408) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. I perioden 01.09.2019 – 15.04.2020 vil arbeidsoppgavene være knyttet til Sebastian Tørnvall Andersen sitt fravær, eller inntil han er tilbake fra permisjon.
 

Publisert 13. aug. 2019 13:40 - Sist endret 13. aug. 2019 13:40