Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 31. januar 2019

Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (underdirektør), Terje Hegge (seksjonssjef)), Frode Løvik (adm.leder), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Guro Schmidt Ødegard (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg ( NTL)

Sak 1/2019 Tilsetting i vikariat som førstekonsulent ved SV-delarkiv

ePhorte: 2016/15397

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Sarah Frost Logan i midlertidig stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved seksjon for personal, arkiv og økonomi, fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, i perioden 01.02.2019 – 31.12.2019.

Sak 2/2019 Tilsetting i stilling som rådgiver ved TIK-senteret

ePhorte: 2017/4172

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Stine Bruland i stilling som rådgiver SKO 1434 ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur.

Sak 3/2019 Tilsetting i fast stilling som førstekonsulent/eksamenskonsulent ved Psykologisk institutt

ePhorte: 2018/13513

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Sigrid Fremmerlid Wold i 100% fast stilling som førstekonsulent/eksamenskonsulent, SKO 1408, ved Psykologisk institutt. Dersom Fremmerlid Wold takker nei til stillingen går tilbudet videre til nr. 2 osv.

Sak 4/2019 Tilsetting i fast stilling som personalkonsulent/-rådgiver i fakultetsadministrasjonen

ePhorte: 2018/11436

Vedtak: Tilsettingsrådet tilsetter Sylvi Anita Varsi Øien i fast stilling som rådgiver SKO 1434 i fakultetsadministrasjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

.Dersom Øien takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv.
Innstilte nr. 2 skal ha prøvetid dersom hun blir tilsatt. Innstilte nr. 3 og 4 skal ikke ha prøvetid dersom noen av de blir tilsatt.
 

Publisert 6. mai 2019 10:04 - Sist endret 6. mai 2019 10:04