Rektorblogg. Stillinger. Konferanser

Halvors fredagsmail:

Rektor fremhever det dynamiske UB som en pådriver i utvikling av læringsmiljøet. Vi har planene klare for GSH.

Rektor informerer om læringsmiljø og planene for GSH. Overbibliotekar har fingeren ivrig i været. Elefanten henger stille i rommet. Ute er det høst.

Kjære HumSamere

Rektor og UB

Rektors blogg er vel verdt å følge med på, den kan også abonneres på. Rektor har ved flere høve fremhevet UB og vår betydning for studier og forskning. I anledning studiestart skriver han i en bloggpost bl.a.:

"I det siste møtet i universitetsstyret ble det bestemt at utdanningskvalitet skal være en hovedprioritet i vår årsplan. På samme møte bestemte vi at vi skal legge enda større trykk på oppfølging av studentene, og at lærings- og arbeidsmiljø skal bli hovedsatsing for 2016. Vårt dynamiske Universitetsbibliotek er en sterk pådriver i dette arbeidet. Ambisjonen er at Universitetet i Oslo skal ha landets mest stimulerende læringsmiljø. Dette må vi få til – sammen!"

Dette er veldig inspirerende og bra - ikke minst for våre store planer for GSH og utviklingen av læringsmiljøet der, f.eks. blant mye annet inn med rundt 200 nye arbeidsplasser for brukerne.

Seksjonsleder og spesialbibliotekar

Da var to stillinger lyst ut hos oss: en seksjonslederstilling i Seksjon for publikumstjenester og ett engasjement som spesialbibliotekar i Seksjon for tilvekst og katalog/Teologisk. Begge har søknadsfrist 31. august.

Her satser vi på mange og gode søkere. Kjenner du noen?

Nytt fra Bergen

Våre kolleger i Bergen klinker til med nye nettsider. Vi merker oss at de fortsatt holder på Bibsys Ask ved siden av Oria, at avdelingsspesifikke sider er forsvunnet til fordel for (foreløpig ikke særlig fyldige) fagsider, at mye ikke er på plass ennå (mange "døde" lenker, og for en ikkeinnvidd: hva eller hvem er "Oria"?) og at de tilbyr chat. Men jeg hører at de snart skal gå helt og fullt over til Oria også der.

Nordic ILL i Oslo

Den ellevte nordiske fjernlånskonferansen vil bli arrangert i Oslo i midten av oktober. "The main focus on this 11th Nordic interlending and document delivery conference will be the libraries role in providing end-users with access to information in the age of licenses, consortia and pay-per-views," heter det på konferansens nettside.

Programmet inkluderer besøk hos oss onsdag 15. oktober.

IFLA

Om noen dager starter den årligeIFLA-konferansen, denne gang i Lyon i Frankrike. Fra HumSam deltar Unni K som sitter i IFLA Cataloguing Section hvor hun bl.a. er redaktør for SCATNews: Newsletter of the Standing Committee of the IFLA Cataloguing Section. Alle vi som ikke er der, kan finne mye på skjermen her hjemme. Store mengder papers er tilgjengelige på nett.

Uken som har gått

Besøkstallene har gått rett i været - etter stille sommeruker. Det er som forventet. Mitt inntrykk etter å ha hengt rundt og snakket med forskjellige, er at tingene går bra og at vi er i rute.

Om Biblioteksøk har vi bl.a. mottatt følgende melding fra en pensjonert HF-professor:

"Tenkte jeg ville gi en tilbakemelding om den strålende nye biblioteksøket! Tusen takk, akkurat nå ønsker jeg at jeg kan bli 100 år - - -."

Hjertelig takk til alle som har stilt opp på fadderbegivenhetene og gitt informasjon og omvisning! Dette er svært viktig arbeid for å promotere oss og få studentene på introkurs.

Også vandrevaktene har vært et nytt og positivt tilskudd. Det har avlastet skrankepersonalet - og gitt god hjelp til publikum. Dette er gode erfaringer vi tar med oss videre.

Fredag

Høsten synes å være på vei, det regner og er ikke spesielt varmt. Det er fortsatt ingen Lunsj med kultur, fortsatt ingen Vaffel og vitenskap. Men det er mange nye og gamle studenter og mange aktiviteter på Blindern. I morgen er det jubileumskonsert i Aulaen under Oslo kammermusikkfestival kl 19.

Over helgen blir det mer alvor for studentene, og dermed også for oss. I mellomtiden: ha en riktig fin lønningsfredag og helg.

Hilsen Halvor

Publisert 15. aug. 2014 08:35 - Sist endret 7. feb. 2020 17:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere