Halvors fredagsmail

"Fra hvilket synspunkt man betrakter universitetets virksomhet, kommer derfor biblioteket til å måtte innta en i egentligste forstand central stilling i dets organisme, (...) biblioteket er universitetets hjerte" (Det akademiske kollegium, UiO, 1931).

Lett forvirret ny student har et bankende hjerte for HumSamer under fadderdagene (fra Wikimedia Commons).

Kjære HumSamere

Semesterstart

Regnet har kommet, temperaturen har sunket, semesteret er i gang. Det starter friskt med fadderdager mandag og tirsdag. Det blir som alltid morsomt. For de nye studentene blir det mange store og nye inntrykk. Vi må unngå at de drukner i informasjon. Det er tre budskap vi må få ut. 1. Du er hjertelig velkommen i biblioteket - og vi som arbeider her, er her for deg. 2. Vi holder kurs, det er smart å gå på dem. 3. Det skjer store ting i GSH og ved Sophus i løpet av høsten.

Det blir to runder med rundt fire intense og artige timer fra mandag (fra ca kl 1015) og tirsdag. UBs velkommen-side med info om fadderdagene, er denne.

Læringsmiljø

Det byggebråkes tidvis heftig i GSH, det er frustrerende, men samtidig nødvendig og det vitner om at ting skjer. Vi får stå 'an av. Jeg anbefaler hver og en å ta en titt fra trappen til 2. etasje og se hvor stort og flott vi kan ane at det vil bli der håndverkerne holder på. Nå er alle de tidligere grupperommene med mer revet, det er blitt åpent og lyst. Reoler er fjernet, de som står igjen er blitt lavere. Prosjektet er i rute. Våre interne prosjektsider er her.

Også på Sophus går det unna. Det blir så fint. Universitetets hjerte vil banke enda sterkere, og studentene vil få et enda bedre og mer attraktivt læringsmiljø, fra nyttår av!

Mapping

Nå er det full fart på mappingprosjektet! Vi har nå både interne og eksterne krefter i gang.

Det får også internasjonal oppmerksomhet. Senest er mappingprosjektet omtalt i juninummeret av "IFLA Metadata Newsletter" (- på s 9 og s 23). Unni K skal på tirsdag snakke om prosjektet på OCLCs "International Dewey Breakfast" under årets IFLA-konferanse i Ohio, USA.

Følg ellers med på web-sidene om prosjektet - og ta eventuelt en titt på "Styringsdokument for prosjektet [...]"

Nye mappeansikter

Med mappingprosjektet følger et knippe nye ansikter, jfr mail fra Unni K til alle 1. juli. Det er Kristine Aalrust Kristoffersen, Hege Nenseth og Ingebjørg Rype som alle kommer med solid faglig ballast. Kristine arbeider full tid ut april neste år, Hege ut januar neste år, mens Ingebjørg har en dag i uken - onsdager - hos oss ut april neste år. De har alle tre kontorer i 2. etasje i GSH. Velkommen til dem!

Ut over disse er Lars L i gang på 20 % - i tillegg fortsetter Grete S, Berit Sonja H, Vibeke SL og Unni K fra HumSam og Viola Kuldvere, Heidi Sjursen Konestabo og Mari Lundevall fra Realfag.

Ny kollega

Spesialbibliotekar Elisa Storchi begynte hos oss i fast stilling i sommer. Elisa er bibliotekar og russiskfilolog - og er allerede i full sving med å arbeide seg inn i de slaviske samlingene sammen med Hjørdis L og med registrering i Alma. Hun skal også - som alle andre - ha vakter i publikumsarealet. Elisa kommer fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek og har kontor i 2. etasje.

Hjertelig velkommen til Elisa!

Fransk måned

I dag åpnes første runde av to bokutstillinger om fransk litteratur: "Fra middelalderen til opplysningstiden". Utstillingen står til 26. august. Flere opplysninger finner du på nettet.

Andre runde kommer 26. august og varer til 18. september. Da er det "Fra romantikken til våre dager" som står for tur. Nettsider kommer.

Bak utstillingene står førsteamanuensene Kjerstin Aukrust og Geir Uvsløkk ved ILOS, samt vår egen José María I. Utstillingene finner du i våre midlertidige fasiliteter i tredje etasje i GSH.

Samlingsarbeid

Jeg viser til mail sendt ut nå i sommer fra Unni K: UBs Samlingsledergruppe har laget en ny startside for samlingsarbeidet - uio.no/for-ansatte/enhetssider/ub/samlingsarbeid/. Sidene er ikke fullt utviklet ennå. Derfor: ta en titt og gi tilbakemeldinger og tips for forbedringer og nyttige ressurser.

Rekordbesøk

Våren 2016 var det flere besøk i biblioteket i GSH enn noensinne, særlig i april og mai. Det er også verdt å notere seg at det er langt mer besøk i sommer enn tidligere - byggearbeider til tross. Her er besøkstallene uke for uke fra og med uke 26 i 2014 og til og med forrige uke:

Besøkstallene vil neppe gå ned etter at ombyggingen er ferdig. På den annen side vil da Sophus være gjenåpnet og mange HF-studenter finne vei tilbake dit.

Personalmøter

Høstens personalmøter er i fastsatt. De foregår i Stort møterom (tidligere ansattkantine) kl 0830-1000 på følgende dager: onsdag 7. september, mandag 3. oktober, onsdag 9. november og mandag 12. desember.

Bank

Norges Bank er 200 år. Juridisk bibliotek har i den anledning laget en liten utstilling i foajeen i DB i sentrum.

Kan du Outlook?

Det arrangeres grunnkurs i Outlook tirsdag 30. august  kl. 09.00-12.30 i kursrom 1 hos USIT, 3. etasje i Kristen Nygaards hus. Meld deg på her: nettskjema.uio.no/answer/74577.html. Du vil lære mye om både e-post og om kalender.

Høsten

Høster fyker vanligvis av gårde, i hvert fall for meg. Fra min vinkel vil andre halvår 2016 bli preget av våre store prosjekter. Dessuten, som meddelt i Halvors sommermail, vil økonomien bli en stor utfordring: hvordan skal UB få gjort alt vi ønsker å gjøre på en god måte med mindre penger - som i hovedsak kun kan hentes inn ved sparing på ledige stillinger? Det er nok å ta fatt i!

UB-blogger og aktuelt

For eventuelt nye lesere - og eldre for den del - som skulle ønske å titte på tidligere "Halvors fredagsmail", er de tilgjengelige her fra og med 2013 (for årene før, er de ganske skjult). Kollega Randi HIs "Fredagsblogg for Juridisk bibliotek" finner du fra og med 2015 her. Og "Lederspalten" fra UB ligger fra og med 2014 her.

Mer: "Nyansatte ved UB" presenterer seg her fra og med 2015, mens andre ansatte svarer på "Hva gjør du nå?" fra og med 2015 her.

Fredag

"Lunsj med kultur" kommer i gang fredag 2. september, altså om tre uker og på UiOs fødselsdag (UiO blir 205 år). Det er et imponerende høstprogram som blir avsluttet med at Unikor synger julen inn 9. desember. Stedet er foajeen GSH og det skjer på fredager fra klokken 1215.

På Realfagsbiblioteket er det foreløpig ikke vafler og vitenskap å få. Jeg kommer tilbake når de kommer i gang.

Det er rimeligvis rimelig stille enn så lenge. Ha en god fredag og en god helg - og så sees vi på mandag når sommeråpningstiden er slutt og det braker løs.

Hilsen Halvor

Publisert 12. aug. 2016 09:18 - Sist endret 7. feb. 2020 16:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere