Halvors fredagsmail

"Det her er sentrum, dette er sola, og så er alle de andre fakultetene rundt bare små planeter" (student om GSH til Astrid A).

Fakultetene på UiO. GSHs fasade til venstre. (Fra Wikipedia)

Kjære HumSamere

Disruptive tider

Jeg har den siste uken hørt ikke mindre enn tre foredrag om teknologi og digitalisering. I korte trekk er budskapet at utviklingen skjer i en voldsom fart - vi lever i disruptive tider ("disrupsjon" = sprengning; i denne sammenhengen: erstatning av det eksisterende med noe helt nytt).

"Digitaliseringen går i et forrykende tempo", sier f.eks. VG-redaktør Torry Pedersen på UiOs lederseminar tirsdag. De som ikke tilpasser seg, går en grum skjebne i møte. I Aftenposten mandag 31.10. spør tidligere Schibsted-direktør Frode Eilertsen i en kronikk "Forstår norske politikere hva som skjer?" og sier at "Norge må sette digitaliseringen som øverste prioritet" (se web-versjon her).

Direktør Anette Mellbye i Aftenposten mobil viste på Biblioteklederkonferansen i forrige uke bl.a. hvordan lesing av avis på nett har forskjøvet seg voldsomt fra PC/tablet og over på smartphone.

At digitalisering har betydning for oss, har vi visst lenge. Jeg mener vi forstår - i hvert fall sånn noenlunde - hva som skjer. Men har vi skjønt hva smartphonebruken betyr?

Ikke-disruptive bibliotekbrukere

På samme Biblioteklederkonferanse hadde Astrid A et flott foredrag, "Kunnskap, læring og åpenhet: nasjonal- og universitetsbibliotek i digitaliseringens tid, presentasjon av det pågående prosjektet Åpne bibliotek". Astrid m.fl. observerer og intervjuer studenter om hva de gjør på biblioteket og hvordan de opplever det. Jeg siterer et lite knippe av hennes sitater fra studentbrukere av GSH:

  • "The Library makes you think that the campus is beautiful"
  • "Ground zero for kunnskap"
  • "Det her er sentrum, dette er sola, og så er alle de andre fakultetene rundt bare små planeter"

Og om bøkene i biblioteket:

  • "Jeg tror det gjør noe med oss å se at de er der"
  • "Blir del av et større nobelt prosjekt"
  • "Du kan på en måte se det. Det er ikke sånn med internett"

Det blir mer fra Astrid og hennes prosjekt på kommende personalmøte, onsdag 9. november.

GSH & Sophus

Våre prosjekter i GSH og på Sophus søker å ta høyde for spennet mellom det som skjer i den digitale verden og den fysiske verden og hva våre brukere ønsker og hva de faktisk gjør. Dette både er i endring og vil endre seg. Kanskje vil det endre seg veldig fort. Vi må følge med og henge med, mer og hurtigere enn noen gang. I forkant.

I første omgang må vi gjøre ferdig de ombyggingene vi holder på med. Sophus og GSH er i rute. Gjenåpningene vil bli behørig markert. Foreløpig plan er:

  1. Åpning av UBs nye Senter for akademisk skriving i GSH, mandag 16. januar
  2. Gjenåpning av Sophus, onsdag 25. januar
  3. Gjenåpning av GSH 1. etasje, fredag 3. februar
  4. Arrangementer utover våren og året

Det blir mer om dette fra meg på kommende personalmøte, onsdag 9. november.

Og når det gjelder arbeidene går de som de skal. Jeg var en tur på Sophus i går - der ser det nesten helt ferdig ut. I GSH blir byggearbeidene ferdige allerede neste fredag.

Akademisk skrivesenter

Allerede mandag er skrivesenteret i gang. Det skjer i grupperom 9 på GSH. Ingerid S og skrivementorene er med andre ord i gang - se nettsiden om skrivesenteret, hvor det bl.a. heter:

"Skrivementorene er dyktige og motiverte studenter. De har ulik bakgrunn, og er trent i å tilby skrivepedagogisk veiledning.
Senteret ledes av Ingerid S. Straume. Hun har tverrfaglig bakgrunn, blant annet doktorgrad i pedagogikk og faglitterært forfatterstudium. Ingerid Straume har lang erfaring som veileder og kursholder i akademisk skriving, redaksjonsmedlem i Søk & Skriv og er selv en erfaren fagskribent."

UB har laget en helt fersk aktueltside om saken. Senteret er også på Facebook.

Så ser vi frem til at senteret flytter inn i nye lokaler i første etasje i biblioteket i GSH til nyttår. Gratulerer og lykke til!

Nye HumSamere kommer og går

Vi har i løpet av ikke så mange månedene fått fire nye kolleger ved HumSam-biblioteket; Janne J, Nini E, Elisa S og Joar S. De presenterer seg en bloc på UBs for-ansatte-sider.

Og så vil skjebnen ha det slik at Joar har fått et uimotståelig tilbud fra sin tidligere arbeidsplass NIKU: Norsk institutt for kulturminneforskning. Det betyr at han allerede har sagt opp og vil dessverre forlate oss i løpet av kort tid. Synd. Lykke til til Joar!

Dahl og Dewey

Det er 100 år siden Roald Dahl ble født. Jeg antar at alle har fått med seg den praktfulle utstillingen i første etasje i biblioteket i GSH. Cathinka N står bak. Hun står også bak ressurssiden om utstillingen. Vi leser:

"I 2016 er det 100 år siden Roald Dahl ble født. I Øivind Bratbergs nye biografi Roald Dahl - Grensesprengeren blir vi bedre kjent med forfatteren, men også mennesket Roald Dahl som de fleste ikke kjenner så godt til. Utstillingen viser biografien, fotoer og andre utgivelser i Roald Dahls forfatterskap."

Forrige uke var det en utstilling i tredje etasje - om en annen Dewey enn den vi vanligvis forholder oss til. Jeg siterer fra nettsiden om utstillingen som kom i stand på bakgrunn av UV-fakultetets 20-årsfeiring:

"Det er i år 100 år siden John Deweys Democracy and Education: an introduction to the philosophy of education (1916) ble utgitt. I den anledning arrangerer UV-fakultetet et internasjonalt seminar om Dewey og hans filosofi. Parallelt med seminaret setter HumSam-biblioteket opp en bokutstilling om John Dewey og hans verker, i første rekke Democracy and Education."

Utstillingen er allerede borte, men lever videre på nettsiden. Nini E var ansvarlig for utstillingen.

Det er så flott at, det hele!

HumSam presenterer sjakk

HumSam presenterer denne gangen sjakk! Vi leser i annonseringen:

"Russiskprofessor og sjakkekspert Atle Grønn tar oss med inn i sjakkens verden. Ikke tilfeldig skjer dette samtidig med at Magnus Carlsen og Sergey Karjakin spiller VM-match fra 11. - 30. november, så dette blir både spennende og aktuelt!"

Dette skjer onsdag 16. nov. 2016 1215 i Georg Sverdrups hus, ikke i biblioteket, men i Stort møterom, 2.etasje.

Mapping

Mappingprosjektet ruller og går. Forrige uke passertes 20.000 godkjente mappinger. Det betyr at ikke mindre enn 28 % av humord-hierarkiet nå er ferdigmappet. Det er bare å gratulere og heie!

Det FRBRiseres

FRBRisering er gjennomført i Oria. FRBR er en forkortelse for "Functional Requirements for Bibliographic Records".

"Målet med FRBRiseringen er ryddigere og mer oversiktlige trefflister ved at ulike utgaver av et dokument blir samlet i en samlepost. Ved å gå inn på samleposten kan man se hver av postene for de ulike utgavene. FRBRiseringen vil også frigjøre plass i trefflisten slik at flere relevante poster kommer inn på den første trefflistesiden,"

som det heter i siste Alma/Oria-staturapport.

Personalmøte

Som den skarpe leser har fått med seg, blir det personalmøte førstkommende onsdag. Det skjer i "Stort møterom" (gamle GSH-personalkantinene) kl 0830-1000. På tapetet står Astrid som skal fortelle om prosjektet "Åpne bibliotek" og jeg som har tenkt å informere om gjenåpningen av våre lokaler og hva som skjer.

OA og humaniora

Humaniora har fått sitt megatidsskrift - tilsvarende "PLOS one" for naturvitenskapene. Tjenesten heter Open Library of Humanities og er altså en tidsskrifttjeneste for humanioratidsskrifter. Tjenesten ble etablert i 2015 for å "sikre forskere innen humanioradisplinene bedre Open Access", som det heter i et UB-oppslag om saken.

Kildesortering i GSH

Kildesortering av søppel rulles ut over hele UiO. Nå står GSH som siste bygning for tur - både på kontorsiden (hvor vi sorterer allerede i dag) og i publikumslokalene hvor det vil komme skiltede sorteringsstasjoner. Vi vet ikke nøyaktig dato ennå, men det tegner til å bli i løpet av denne måneden.

I dag kildesorteres 32% av søppelet, målet er å nå 80% i løpet av noen år.

Les om kildesortering ved UiO her.

Når det gjelder større rydde-/kasteoppdrag, skal vi ta kontakt med lokal EA ved GSH (Bjørge A).

Reservering grupperom

Jeg minner om mail fra Arve S:

"Fra og med mandag 7. november blir det innført ny ordning for bruk av grupperommene i 2. og 3. etasje. De nye reglene blirr slått opp på rommene. Kortversjonen er at rommene nå kan reserveres i Outlook. Andre kan også bruke dem, men det er de som har reservert rommet som har rett på det. Det blir laget egne nettsider med veiledning som det kan henvises til. Det blir også kopiert opp en folder som blir lagt ut i skrankene.
Den nye ordningen ble det informert om på siste personalmøte.
Det er allerede kommet oppslag på rommene; reglene blir satt opp seinere."

Vi starter altså før planlagt.

Filming tirsdag

NRK filmer i annen etasje i biblioteket i GSH (vi reserverer tre plasser til formålet) tirsdag 8. november kl 10-12. Lokal kontaktperson er Turid HN.

Jul!

Før vi aner ordet av det, er det jul. Det betyr UB-julefest, hold av fredag 16. desember.

Mer jul: HumSams tradisjonelle og årvisse julelunsj finner sted i Stort møterom i GSH mandag 19. desember kl 1130-1230. Kryss av.

Enda mer jul: romjulen er maksimalt arbeidslang i år. Les om fridag og arbeidsdager og fleksitid og det hele her.

Fredag mm

Men først var det fredag igjen. Og november. Og vinter. Det stopper ikke Lunsj med kultur som stiller med "WILLIAMS INTIME BETROELSER – en fortelling om Shakespeares sonetter. Med skuespiller Ola B. Johannessen og musiker Vegard Lund. Originalmusikk: Gisle Kverndokk". Vestibylen GSH kl 1215.

På Realfagsbiblioteket blir det som vanlig kl 10 Vaffel og vitenskap i Abels tårn i VB og i NRK P2. Dessuten kan du få med deg Fysikktirsdag: Fakirdråper og dykkersyke i trær den 8. november kl 16 og Statistrikketreff II torsdag 10. november kl 17.

Er du på Karl Johan, kan du stikke innom vestibylen i Bibliotekbygningen og se utstillingen om Arbeidsretten og Riksmekleren som har holdt på i 100 år i år. Våre kolleger ved Juridisk bibliotek står bak utstillingen.

Neste fredag har UB-ledergruppen heldagsmøte om budsjett og årsplan. Det betyr at det kanskje ikke blir noen fredagsmail da.

Ha en fin fredag og helg!

Hilsen Halvor

Publisert 4. nov. 2016 09:02 - Sist endret 7. feb. 2020 17:07

For mer fra Biblioteklederkonferansen jeg viser til innledningsvis, se kollega Randis fredagsblogg fra juridisk her: https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/ub/aktuelt/blogger/ukenytt-ujur/2016/2016-11-04.html

Halvor Kongshavn - 4. nov. 2016 14:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere