Oppstart og maskiner (MedNat)

Seksjonsvise og individuelle oppstartsmøter er igang. Ny medarbeider og maskinene kommer.

Bildet kan inneholde: produkt, reklame, displayannonsering.
Foto: Simen Kjellin

Seksjon for læringsmiljø og brukermøter

Første seksjonsmøte i seksjoner og team er stort sett gjennomført. I alle seksjonene har man diskutert temaer som kan ha interesse for mange utenfor seksjonen.  I første omgang deler Seksjon for læringsmiljø og brukermøter her fra sin seksjonssamling. 

 

Bildet kan inneholde: natt, belysning, design, skrift, arkitektur.
Bibliotekboklampe : fra interiøret på nye Union, Frederikke

Kvalitet på skranketjenesten

Det spennende å diskutere hvilken type kompetanse som er ønskelig og mulig å ha i skranken til disposisjon for de brukere som møter  oss fysisk der. Og uansett hvordan det konkluderes om framtidens vaktlister, er det viktig at vi sørger for samhandling og at rutiner fungerer etter hensikten og bidrar til en god brukeropplevelse.  Dessuten er det noe grunnleggende kunnskap som er viktig for at tjenesten skal fungere. Seksjonen definerer det slik: 

 • Kunnskap om lokaler, samlinger, nettressurser og systemer
 • Kunnskap om bibliotekets fagområder

Hvordan kan seksjonen best bidra til kvalitetssikring og grunnleggende kunnskap? Som en start inviteres alle som sitter i skrankene til kurs i løpet av oktober. Det legges i første omgang opp til et to-timerskurs som gjentas fem ganger og holdes på ulike lokasjoner for å legge til rette for at alle kan delta. Det sendes ut egne invitasjoner til disse. 

Vi møter brukerne på en god måte og gir gode svar

På HumSam brukte man norgesmester i kundeservice, Vinmonopolet, for å få inspirasjon til hvordan brukere bør bli møtt og hva faste ingredienser eller absolutter i brukermøtet bør være. Det kan bli aktuelt å invitere eksterne til å diskutere dette med oss, men vi har også mye erfaring og kompetanse som gjør interne diskusjoner om hva viktig i møtet med brukerne vel så interessante. Dette kom tydelig fram i diskusjonene på gårsdagens møte i seksjonen. Etter å ha tegnet og fortalt, er dette essensen av hva vi mener brukermøtet skal inneholde: 

Se, smil, lytt og spørBildet kan inneholde: tekst, håndskrift, skrift, linje, skrive.

Vis respekt og tålmodighet

Vær oppmerksom og vennlig

Vis og forklar

 

Vi hegner om kollegialitet

I seksjonen ble kollegaer og kollegialitet også diskutert og man kom fram til noen prinsipper man her mente var særlig viktige for å få dette til: 

 • Vi henviser videre til riktig instans
 • Vi spør hverandre
 • Vi oppdaterer egen og hverandres kompetanse
 • Vi har et fellesskap

Hvilke verdier skaper Seksjon for læringsmiljø og brukermøter?

Alle er vi en del av helheten, men seksjonen har en særskilt funksjon og bringer noen unike verdier inn i organisasjonen. Dette er det viktig at vi stopper opp og tenker på både i det daglige når vi henger i stroppen og når vi tar oss til til å tenke lenger tanker som preger hvordan vi har det på jobb og hvordan vi møter hverandre og brukere. På seksjonsmøtet kom blant annet disse verdiene opp. 

 • Bildet kan inneholde: tre.
  Embedded farmasi og kjemi : fra interiøret på nye Union, Frederikke
  Organisasjonens ansikt utad
 • Ivaretar møtet med det fysiske mennesket og det fysiske læringsmiljøet
 • Bindeledd mellom avdelingene
 • Holder biblioteket åpent
 • Organisasjonens øyne og ører
 • Kontakt med andre bibliotek
 • Kollegialt fellesskap
 • Vedlikehold og utvikling av bibliotekets lokaler og tjenester

Takk til seksjonen for å dere delte deres arbeid og tanker med oss! Jeg ser fram til å få innblikk i og viderformidle også fra de andre seksjonene og teamene. 

Ny medarbeider til MedNatBildet kan inneholde: mennesker, stående, forretningsperson, silhuett, samarbeid.

Ansettelsesrådet har gitt sin tilslutning, kandidaten har sagt ja og ny medarbeider kommer torsdag 1.10. Kandidaten vil ønskes velkommen, onboardes, informeres, inkluderes og mer høytidelig introduseres i bloggen neste fredag.  

 

Maskinene kommer!?

Bildet kan inneholde: tekst, skrift.Igjen har Linn og Simen utviklet og gjennomført et svært vellykket formidlingskonsept og arrangement på campus finansiert av og som offisiell del av Forskningsdagenes program.

Ekstra imponerende er det at de klarte å gjennomføre en variant av arrangementet som ivaretok opprinnelig idé men samtidig var tilpasset strenge smittevernstiltak. Jeg var med UBs ledergruppe på avskjedsmiddag for Håvard, og hadde dessverre ikke anledning til å delta. Det rapporteres imidlertid at sterke vindkast og busstreik ikke holdt publikum unna "Maskinene kommer" i går kveld. Klas Pettersen, Inga Strümke og Morten Goodwin var i panelet og så ut til å underholde både hverandre og publikum. Se flere biler på Facebook. Det vanket også en overraskende utmerkelse til SciFi-samlingen i Realfagsbiblioteket. 

Bildet kan inneholde: begivenhet, gul, opptreden, moro.
Kyrre er verdig mottaker, representant og takketaler for prisen. Foto: Simen Kjellin

 

 

 

 

 

Av Live Rasmussen
Publisert 25. sep. 2020 14:50 - Sist endret 16. okt. 2020 09:00