Fredagsblogg 19. oktober (Juridisk bibliotek)

"Moving to OER is about committing to learning environments that respect the realities of place, that engage with the contexts for learning, that challenge barriers that try to co-opt public channels for private gain, and that see learning as a fundamentally infinite process that benefits from human interaction" (Robin DeRosa)

Domus Bibliotheca og Universitetsplassen en oktoberdag. Foto: Randi Halveg Iversby/UiO

Sitatet i innledningen er hentet fra keynoten "The Library is Open" som professor Robin DeRosa holdt på Pennsylvania Library Association Conference. Hun skriver langt, men etter min mening interessant og relevant. Om biblioteket som sted, om betydningen av menneskelig samhandling og samspill, om forholdet mellom teknologi og mennesker, og mye mer. Fredagens anbefalte langlesing fra meg!

Status Domus Juridica

Jeg prøver å venne meg av med å kalle bygget KAG, det heter jo offisielt Domus Juridica. I dagligtale blir det ofte DJ. I disse dager er det mindre enn ett år til bygget overtas av UiO, og på denne tid neste år vil fakultetet og biblioteket for alvor være i flyttemodus. De siste ukene er det avholdt flere arbeidsmøter der logistikken for alle flytteprosessene blir lagt. Vi har møter med EA, USIT og fakultetet for å avklare hvem som har ansvaret for hva. I fortsettelsen av dette jobber vi sammen med fakultetet og EA for å sette opp en tidsplan med aktiviteter for det som kalles flyttevinduet høsten 2019. Fakultetet har oppnevnt Guro Frostestad som flyttekoordinator. Hun har ikke ansvar for vår del av flyttingen, men vi jobber sammen med henne slik at vi får best mulig oversikt over helheten. Det er mange arbeidsmøter med lapper og tidslinjer om dagen, det er en fin arbeidsmetode for å huske på alt og få på plass tidslinjene. På bakvaktskontoret har dere sett en lappetavle, ta gjerne en kikk og se om det er viktige ting vi ikke har tenkt på.
I disse dager legges også budsjettet for 2019, og det er en del brukerutstyr vi har ansvar for å finansiere selv. Det må besluttes hvor lange betjente åpningstider biblioteket skal ha fra 2020, det er også et budsjettspørsmål. I hvilken grad vi kan tilby meråpent bibliotek utenom betjent åpningstid er ikke minst et sikkerhetsspørsmål, og er ikke avklart.

Dialog med fagmiljøene

Det er behov for mer informasjon til instituttene om hva som skjer med biblioteket framover, ikke minst hvordan det nye biblioteket blir og hvilke tjenester vi vil tilby når vi flytter. Helt sentralt for oss står den tette og gode kontakten vi har med instituttene i dag, og hvordan vi kan sikre at denne opprettholdes og ikke blir så sårbar. Når vi flytter sammen på et sted blir det lettere å utvikle tjenester som kommer alle til gode. Instituttene har også ønsker til oss, og sikkert noen bekymringer. Vi vil derfor invitere instituttene til dialogmøter nå i høst. Vi starter med Institutt for offentlig rett mandag. Jeg kontakter dere som er instituttbibliotekarer i forkant.

IALL i Luxembourg

Det kommer et reisebrev fra oss med tid og stunder. Halvor sin presentasjon på personalmøtet ligger på fellesområdet vårt, under seminarer og reiser. Våre venner på Peace Palace Library har skrevet en fyldig bloggpost fra konferansen.

Arbeidstid, fleksitid og avregning ved årsskiftet

På personalmøtet gikk jeg gjennom fleksitidsregler, det som kalles kjernetid og ytre arbeidstid, og hvordan avregningen skjer. Kort oppsummert: Ved årsskiftet er det anledning til å overføre inntil 50 plusstimer eller 10 minustimer til neste år. Det er en lederoppgave å følge med på at våre medarbeidere får avviklet ferie og tatt ut fleksitid. Det skal ikke opparbeides store timeoverskudd uten dialog med nærmeste leder, vi har et ansvar for å følge opp arbeidsbelastningen til den enkelte. Og fleksitidsreglene forutsetter tilstedeværelse i kjernetiden.

Se nærmere om reglene her.

Plan S

Plan S vil få betydning for alle som publiserer i forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet eller ERC/andre EU-midler. Rektor skrev i sin blogg nyansert om den vanskelige veien til det målet alle er enige om - åpen tilgang til vitenskapelig publisering. Mari Sundli Tveit, styreleder i Universitets- og høgskolerådet, har mange spørsmål om det samme i sin kronikk. John-Arne Røttingen i Forskningsrådet skal lede det videre arbeidet med overgangen til åpen publisering i Europa. For oss blir det viktig å vurdere konsekvensene for rettsvitenskapelig forskning. Dette må vi gjøre sammen med forskningsrådgiverne på fakultetet, slik at vi er i stand til å svare på spørsmål og veilede i praktiske spørsmål om publisering.

Neste uke

Onsdag starter vi med henvisningssjekken. Dette er et populært tilbud til studenter som skal levere juridisk masteroppgave, og det er satt opp flere tider i oktober og november. Sted: den blå sofaen i Domus Bibliotheca!

Tirsdag skal hele ledergruppa vår delta på utvidet ledermøte for UB, der temaet er strategiprosessen. Samme dag skal jeg på prosjektmøte for Domus Juridica. Mandag er det også styringsgruppemøte i prosjektet.
Mandagsmøtene våre kl. 9 synes jeg selv er et godt tiltak som hjelper på informasjonsflyten. Ikke minst viser de hvor utrolig mye som skjer, og hvor mange arenaer vi er involvert i.

Ha en fin helg!

Randi

 

Av Randi Halveg Iversby
Publisert 19. okt. 2018 12:43 - Sist endret 19. okt. 2018 12:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere