2018

Tidligere

Tid og sted: 14. des. 2018 09:0013:30, Linken, Georg Sverdrups hus

Nå kan du være med å påvirke UBs fremtid. Vi begynner med det store bildet - bli med og gi ditt perspektiv på sammenhenger, muligheter og utfordringer.

Tid og sted: 10. des. 2018 09:0011:00, Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 1

Forlagsforhandlingene nærmer seg slutten, er vi klare for å møte brukernes behov fra 1.1.2019?

Tid og sted: 15. nov. 2018 09:0011:00, Vilhelm Bjerknes' hus: Auditorium 1

Plan S ble lansert 4. september og markerer et paradigmeskifte innen vitenskapelig publisering. Hva betyr dette for UB og UiO?

Tid og sted: 14. nov. 2018 09:0015:00, Stort møterom, 2. etg, Georg Sverdrups hus

Kurset skal gi kunnskap om forebygging  og håndtering av ubehagelige situasjoner, trusler og vold.

Tid og sted: 6. nov. 2018 12:0015:00, Niels Henrik Abels hus/Realfagsbiblioteket, undervisningsrom 209

Kurset skal gi kunnskap om forebygging  og håndtering av ubehagelige situasjoner, trusler og vold.

Tid og sted: 9. okt. 2018 09:0015:30, Kristine Bonnevies hus: Seminarrom 3508

Hvordan bør vi legge til rette for forskning og utviklingsarbeid ved Universitetsbiblioteket i Oslo? Er dette et spørsmål du synes er viktig? Da er denne invitasjonen til deg.

Tid og sted: 27. sep. 2018 09:0011:00, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss aud 103

UiO har fått politikk for håndtering av forskningsdata, og UBs "Kompetanseprosjekt for forskningsdatahåndtering" er godt i gang med utvikling av kursmateriell. I dette frokostmøtet snakker vi om begge deler, og gir en oversikt over landskapet for forskningsdatahåndtering både nasjonalt og internasjonalt.

Tid og sted: 25. sep. 2018 10:0015:00, Stort Møterom, Georg Sverdrups hus (v. Klubben)

Workshop with Pamela Flash, University of Minnesota, the University of Oslo Library and LINK Centre for learning, innovation & academic development 

Tid og sted: 24. sep. 2018 10:0015:00, Stort Møterom, Georg Sverdrups hus

Hvordan jobbe med studenters skriving uten å ofre faglig innhold? 

Arbeidsspråk: norsk og engelsk

Tid og sted: 6. sep. 2018 09:0011:00, Vilhelm Bjerknes' hus: Auditorium 1

Utdanningssatsingen ved UiO er en av tre hovedsatsinger fra rektoratet. Hva innebærer dette for oss i UB, og hvordan kan vi bidra?

Tid og sted: 22. juni 2018 09:0010:30, Vilhelm Bjerknes' hus: Auditorium 2

Sverige går samme vei som Tyskland og sier nei til Elsevier. En idé for det norske konsortiet?

Tid og sted: 15. juni 2018 09:0010:30, Vilhelm Bjerknes' hus Auditorium 2

How can we enhance library users' visual experience while searching for information, provide inspiration and increase the use of library resources? On the 15th of June 2018, members of the UB's Visual Navigation Project will present the outcomes of the project during a breakfast meeting.

Tid og sted: 6. juni 2018 09:0010:30, Stort møterom, Georg Sverdrups hus

Kandidatene til ansattrepresentant i bibliotekstyret presenterer seg selv.

Tid og sted: 23. mai 2018 09:0010:30, Georg Morgenstiernes hus Arne Næss auditorium 103 (BL16103)

Mappingprosjektet presenterer funn fra undersøkelser om studenters søkeadferd i Oria.

Tid og sted: 20. apr. 2018 09:0010:30, Vilhelm Bjerknes hus, Aud. 2

Fra høsten vil læringsplattformen Canvas brukes i alle emner ved UiO. Dette blir studentenes viktigste informasjonskanal for sine studier. Frokostmøtet vil gi en kort innføring i hva Canvas er, hvordan det jobbes med innføringen på UiO og hvordan dette kan få betydning for UB. Alle kolleger ved UB er velkomne, og vi ønsker spesielt at alle som underviser og er involvert i studenters undervisning og læring møter.

Tid og sted: 22. mars 2018 12:0013:30, GSH: Stort møterom Georg Sverdrups hus

To all colleagues passionate about libraries, the importance of knowledge, access, books, spaces and the future: Where are we going?

Tid og sted: 2. feb. 2018 09:0010:00, Kristine Bonnevies hus, aud 2

AI-prosjektet orienterer og studentene fra INF2260 "Kunstig intelligens i biblioteket" presenterer sitt prosjekt og funn fra undersøkelser fra biblioteket.

Tid og sted: 24. jan. 2018 09:0010:30, Kristine Bonnevies hus, aud 2

Nye krav til arkivering av forskningsartikler - hvordan svarer du på spørsmål i biblioteket? Hva skjer med publiseringsfondet i 2018? Og hva er nytt i OA-forhandlingene?