Opplæring i Alma

Innholdet i edX-kurset er sortert med tanke på arbeidsoppgaver, slik at det skal være enkelt å få oversikt over eget minimumsbehov for opplæring. Det er fullt mulig å gjennomføre mer av opplæringen enn minstebehovet. Hvordan opplæringen er tenkt gjennomført er beskrevet i UBs opplæringsplan.

 

Snarveier til kurs og testbaser:

For alle:

 • Introduksjon og modulene A, B og C

Videoer laget på UiO

Videoene er tatt opp i UBO sitt Alma oppsett. Både Alma, konfigurasjon og forslag til praksis er laget med tanke på UBO og kan forandre seg.

 

  Manage Patron Services

  Introduksjon  (08:46)  22.10.2015 UBO AlmaBeta, oktober release, AlmaMagnus

  1.0 Søke opp låner  (02:16) 22.10.2015 UBO AlmaBeta, oktober release, AlmaMagnus

  2.0 Utlån  (06:10) 22.10.2015 UBO AlmaBeta, oktober release, AlmaMagnus

  3.0 Fornying og låneoversikt (04:49)22.10.2015 UBO AlmaBeta, oktober release, AlmaMagnus

  4.0 Retur  (03:46)22.10.2015 UBO AlmaBeta, oktober release, AlmaMagnus

  5.0 Bestillinger  (02:54)22.10.2015 UBO AlmaBeta, oktober release, AlmaMagnus

  6.0 Gebyrer  (07:34)22.10.2015 UBO AlmaBeta, oktober release, AlmaMagnus

  7.0 Sende låneoversikt og kvitteringer  (03:02) 22.10.2015 UBO AlmaBeta, oktober release, AlmaMagnus

  8.0 Kommentarer og stoppkommentarer  (06:22) 22.10.2015 UBO AlmaBeta, oktober release, AlmaMagnus

  9.0 Endre låntakerinformasjon  (02:32) 22.10.2015 UBO AlmaBeta, oktober release, AlmaMagnus

  10.0 Er denne boka utlånt? (DOKstat)  (04:44) 22.10.2015 UBO AlmaBeta, oktober release, AlmaMagnus

  11.0 Retur og mottak av bøker  (10:28) 22.10.2015 UBO AlmaBeta, oktober release, AlmaMagnus

   

  Låntakerinformasjon

  Introduksjon (05:23)17.11.2015 UBO AlmaBeta, november release, Magnus Carlström

  1.0 User Details (05:13)17.11.2015 UBO AlmaBeta, november release, Magnus Carlström

  2.0 Låntakerregistrering (08:06)17.11.2015 UBO AlmaBeta, november release, Magnus Carlström

  2.2 Ulike brukergrupper (08:38)17.11.2015 UBO AlmaBeta, november release, Magnus Carlström

  3.0 Registrering av ytterligere lånerinformasjon (10:16)17.11.2015 UBO AlmaBeta, november release, Magnus Carlström

   

  Søking og bestilling

  Introduksjon (05:03)17.11.2015 UBO AlmaBeta, november release, Magnus Carlström

  1.0 Søk i Alma i skranken (17:01)17.11.2015 UBO AlmaBeta, november release, Magnus Carlström

  2.0 Bestilling i Alma i skranken (05:05)17.11.2015 UBO AlmaBeta, november release, Magnus Carlström

   

  Behandle egne låneres bestillinger

  Introduksjon (04:34)17.11.2015 UBO AlmaBeta, november release, Magnus Carlström

  1.0 Ta ut bestillinger (08:34)17.11.2015 UBO AlmaBeta, november release, Magnus Carlström

  2.0 Registrering av materiale etter bokhenting (07:20)17.11.2015 UBO AlmaBeta, november release, Magnus Carlström

  3.0 Behandling av kopibestillinger (06:31)17.11.2015 UBO AlmaBeta, november release, Magnus Carlström

   

  Innlån

  Bokbestilling i Oria. Hele prosessen (10:53) 21.10.2015 UBO AlmaBeta, oktober release, AlmaMagnus

  Konfigurering av innlån(for Bibsysbibliotek) (12:04) 22.10.2015 UBO AlmaBeta, oktober release, Geir Nordager

   

  Videoer fra Testload 2. Vår 2015

  Veiledninger

   

  Fulfillment

   Alle som har skrankevakter

   Videoer laget på UiO

   Disse tre videoene, med fokus på arbeidsflyt, er laget av Magnus Carlström (UMED) som et supplement til materialet i edX-kurset. Opptakene er gjort i UiOs testbase for Alma i april/mai og enkelte ting vil være annerledes i betaversjonen vi får tilgang til 1. juli:


   Søk

   edX-kurset

   Persistant search for brukere B: Navigering og søking
   Persistant search for materiale B: Navigering og søking
   Repository search B: Navigering og søking

   Lån

    
   Registrere lån D: Fulfillment - Grunnprinsipper
   Returnere lån D: Fulfillment - Grunnprinsipper
   Fornye lån D: Fulfillment - Grunnprinsipper
   Reservere lån D: Fulfillment - Arbeidsflyt for bestilling av fysiske eksemplar, Arbeidsflyt for kopibestilling
   Bestille interfakultære lån D: Fulfillment - Arbeidsflyt for bestilling av fysiske eksemplar, Arbeidsflyt for kopibestilling
   Sende og motta interfakultært D: Fulfillment - Arbeidsflyt for bestilling av fysiske eksemplar, Arbeidsflyt for kopibestilling
   Opprette resource sharing request Kommende innlånsvideo
   Gebyrer Daglige fulfillmentoppgaver: utlånstransaksjoner og gebyr

   Brukere

    
   Registrere ny låner C: Brukeradministrasjon
   Endre lånerinfo C: Brukeradministrasjon
   Låntakerstatus C: Brukeradministrasjon

   Oria: brukeropplæring

    
   Søk i Oria J: Alma og Oria
   Finn fulltekst I: Alma lenketjener
   Bestilling m/statuser  
   Bestille materiale i Oria  
   Endre brukerinfo i Oria  

    

    

   Alle som har annet publikumsarbeid i Alma

   • Kursinnhold som beskrevet for "Alle som har ordinære skrankevakter"

   Søk

   edX-kurset

   Repository search B: Navigering og søking: avansert søk

   Lån

    
   Behandle utgående requests D: Fulfillment
   Motta innlån D: Fulfillment 
   Sporing D: Fulfillment

   Brukere

    
   Rolleadministrasjon C: Brukeradministrasjon

    

   Alle som behandler innlån

   • Kursinnhold som beskrevet for "Alle som har ordinære skrankevakter" og "Alle som har publikumsarbeid i Alma"

   Innlån

   edX-kurset

   Sende innlånsbestillinger til partnere Innlånsvideo (kommer)
   Spore innlånsbestillinger Innlånsvideo (kommer)
   Returnere innlånsbestillinger Innlånsvideo (kommer)
   Lokalisering/verifisering Innlånsvideo (kommer)

    

   Administratorer/superbrukere i Fulfillment

   • Kursinnhold som beskrevet for "Alle som har ordinære skrankevakter" og "Alle som har publikumsarbeid i Alma"

   Feilsøking

   edX-kurset

   Beherske Fulfillment godt nok til å identifisere, fikse og ev. rapportere feil.  D: Fulfillment

   Konfigurering

    
   Forstå konfigurasjonen av Fulfillment og endre den ved behov Krever sertifisering

   Analytics

    
   Designe rapportmaler og gjøre dem tilgjengelig for andre K: Alma Analytics
   Ta ut aktuelle rapporter for Fulfillment-arbeidet K: Alma Analytics

   Avansert funksjonalitet

    
   Course Reserves D: Fulfillment
   Advanced Tools D: Fulfillment
   Offline Circulation D: Fulfillment

    

    


   Resource management

   Alle som behandler ressurser etter innkjøp og mottak

    

   edX-kurset

   E-ressurser generelt I: Arbeidsflyt for e-ressurser
   MARC21 Bibliographic format, holdings format MARC21: Bli kjent med MARC21
     E: Metadata management - Dokumentasjon - Forklaring til maler
     E: Metadata management - Dokumentasjon - Registreringspraksis: MARC-felt for BIBSYS-konsortiet
   Å søke etter bibliografiske poster (repository search) B: Navigering og søking
   Å søke etter bibliografiske poster i eksterne kilder (search external resources) E: Metadata management - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger: Søke og hente bibliografiske data i eksterne baser
   Å søke etter bibliografiske poster i eksterne kilder (search i Community Zone) I: Arbeidsflyt for e-ressurser - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn-veiledninger. Bestille enkeltittel
   Å opprette og bruke maler E: Metadata management - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger: Bruk av mal i Metadata Editor
   Å opprette (og redigere) bibliografiske poster i Metadata Editor (nivå 2 etter katalogiseringsregler) E: Metadata management - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger: Opprette bibliografisk post (s. 1-2)
     E: Metadata management - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger: Redigere bibliografisk post 
     E: Metadata management - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger: Lagre endringer på poster
     E: Metadata management - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger: Forklaring til maler
     E: Metadata management - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger: Registreringspraksis
   Å kopiere bibliografiske poster fra eksterne databaser samt redigere disse i tråd med gjeldende katalogiseringsregler og -praksis E: Metadata management - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger: Søke og hente bibliografiske data i eksterne baser
     E: Metadata management - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger: Redigere bibliografisk post 
     E: Metadata management - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger: Lagre endringer på poster
     E: Metadata management - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger: Forklaring til maler
     E: Metadata management - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger: Registreringspraksis
   Å opprette (og redigere) beholdning- og eksemplarinformasjon på fysiske dokumenter (holdings og items) E: Metadata management - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger: Opprette bibliografisk post (s. 2-4)
     E: Metadata management - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger: Registrere beholdning på katalogisert post (nykte)
   Å flytte en beholdning (holding) fra en bibliografisk post til en annen E: Metadata management - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger: Flytte beholdning til en annen bibliografisk post (relink)
   Å flytte eksemplar (item) fra en beholdning (holding) til en annen E: Metadata management - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger: Endre fysisk plassering for ett eller flere dokument
   Å endre eksemplaropplysninger (for eksempel utlånstid) E: Metadata management - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger: Forandre utlånstid på et dokument
   Å koble (slå sammen, overskrive) bibliografiske poster E: Metadata management - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger: Koble dobbeltinnførsler i katalogen
   Å slette bibliografiske poster E: Metadata management - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger: Slette bibliografisk post i Institution Zone
     E: Metadata management - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger: Slette bibliografisk post i Network Zone
   Å slette eksemplarer og beholdning E: Metadata management - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger: Slette beholdning i katalogen
   Å merke eksemplar som tapt D: Fulfillment - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger: Tapt - gi et dokument status tapt
   Å kassere eksemplar Kassering gjøres ved å slette eksemplar. For statistikk se K: Alma Analytics - Dokumentasjon - User Guides, All you wanted to know about reports statistics and analytics in Alma
   Å opprette, endre, flytte og slette autoritetsdata (i Alma) Ikke klart

   Spesialister

   • Kursinnhold som beskrevet for "Alle katalogisatorer"

   Enkelte katalogisatorer vil i tillegg få tilleggsopplæring innen:

   Import og kvalitetskontroll av metadata i elektroniske pakker  
   Håndtering av løpende ressurser (tidsskrift m.m.)  
   Autoritetskontroll i BARE  
   Gjennomgående rettinger av data (egne data og fellesdata)  
   Å lage normaliseringsregler  
   Å lage importfiltre  
   Retting av e-ressurser I: Elektroniske ressurser - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn-veiledninger - Hvordan redigere informasjon om pakke/database
     I: Elektroniske ressurser - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn-veiledninger - Hvordan redigere informasjon om portfolio


   Acquisition

   Alle som har basisoppgaver innen innkjøp

   Generelt

   edX-kurset

   Innføring F: Tilvekst - Grunnprinsipper
     I: Elektroniske ressurser - Grunnprinsipper.

   Bestille

    
   Bestille enkeltbøker F: Tilvekst - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger:  Bestille trykt materiale 
     I: Elektroniske ressurser - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger: Bestille enkelttittel

   Opprette og bruke maler

    
   Lage en bestillingsmal F: Tilvekst - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger - Lage en bestillingsmal

   Mottak

    
     I: Elektroniske ressurser - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger - Behandling av gratisressurser

    

   Alle som har utvidet ansvar innen innkjøp

    

   edX-kurset

   Generelt Alle moduler under "Alle som har basisoppgaver innen innkjøp"

   Bestille

    
   Bestille trykte enkeltbøker, tidsskrifter og flerbindsverk F: Tilvekst - Bestille trykt materiale - komplett arbeidsflyt
     F: Tilvekst - Bestille trykte periodika - komplett arbeidsflyt
     F: Tilvekst - Bestille stående ordre - komplett arbeidsflyt
     F: Tilvekst - Bestille trykt og elektronisk utgave - komplett arbeidsflyt
     F: Tilvekst - Gaver - komplett arbeidsflyt
     F: Tilvekst - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger - Avbestilling og kansellering
     F: Tilvekst - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger - Flytte beholdning til en annen bibliografisk post
     F: Tilvekst - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger - Fornyinger (abonnementer)
     F: Tilvekst - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger - Kommunikasjon med leverandør
     F: Tilvekst - Import fra leverandør (EOD)?
   Bestille e-ressurser I: Elektroniske ressurser - Grunnprinsipper
     I: Elektroniske ressurser - Arbeidsflyt for e-ressurser
     I: Elektroniske ressurser - Anskaffe e-ressurser fra Community Zone
     I: Elektroniske ressurser - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger - Bestille enkelttittel
     I: Elektroniske ressurser - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger - Bestille pakker
     I: Elektronsike ressurser - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn-veiledninger - Opprette prøvetilganger for e-ressurser (trials)
     F: Tilvekst - Import fra leverandør (EOD)?

   Motta

    
   Motta trykte bøker og flerbindsverk F: Tilvekst - Motta trykt materiale
     F: Tilvekst - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger - Fra mottak til hylleklart dokument
     F: Tilvekst - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger - Heftemottak
     F: Tilvekst - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger - Mottak av enkeltbind i standing order
     F: Tilvekst - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger - Mottak fysisk materiale
     F: Tilvekst - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger - Mottak av gaver
     F: Tilvekst - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger - Pliktavlevering (manual kommer)
   Elektroniske ressurser I: Elektroniske ressurser - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger - Aktivere enkelttittel
     I: Elektroniske ressurser - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger - Aktivere pakke
     I: Elektroniske ressurser - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger - Registrere databaser

   Purringer

    
   Purre trykte ressurser F: Tilvekst - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger - Purringer

   Leverandør

    
   Legge til leverandør F: Tilvekst - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger - Legge til leverandør

   Faktura

    
   Fakturere F: Tilvekst - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger - Registrere faktura
     F: Tilvekst - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger - Registrere faktura standing order
     F: Tilvekst - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger - Registrere kreditfaktura

    

   Alle som har overordnet ansvar innen innkjøp

   Generelt

   edX-kurset

   Innføring F: Tilvekst - Grunnprinsipper

   Funds and ledgers

    
   Legge inn budsjett G: Budsjett og faktura - Budsjett
   Legge inn funds and ledgers G: Budsjett og faktura - Litt om å avslutte budsjettår

   Alle som jobber med fakturering

   Utgående fakturering

   edX-kurset

   Tilvekst F: Tilvekst - Grunnprinsipper (hensikt: bokens pris)

   Søk

    
   Hurtigsøk B: Navigering og søking
   Enkeltsøk B: Navigering og søking - Local search for brukere (hensikt: låntakerstatus, endre lånerinfo for korrekt adresse)
     B: Navigering og søking - Local search for materiale
     B: Navigering og søking - Repository search
   Uttak fakturagrunnlag ? (hensikt: avregninger kopisalg for bibsysbibliotek/ikke-bibsysbibliotek
      (hensikt: utskrift erstatningskrav på forfalte)

   Inngående fakturering

    
   Søk PO-line B: Navigering og søking (hensikt: fakturaer i Basware som kun viser til bestillingsnummer, eller navn på leverandør i forbindelse med f.eks. medlemskap)
   Søk bestillingsnummer  
   Søk leverandør  

   På tvers av moduler

   Bestilling og enkel katalogisering

   Generelt

   edX-kurset

   Innføring F: Tilvekst - Grunnprinsipper
     I: Elektronsike ressurser - Grunnprinsipper
   Å søke etter bibliografiske poster i Alma (repository search) B: Navigering og søking
   Å søke etter bibliografiske poster i eksterne kilder (search external resources) E: Metadata management - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger: Søke og hente bibliografiske data i eksterne baser
   Å opprette bibliografiske poster i metadata editor (enkel mal) E: Metadata management - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger: Opprette bibliografisk post (s. 1-2)
     E: Metadata management - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger - Forklaring til maler: Kort bokmal (bestillingsmal)
   Å kopiere bibliografiske poster fra eksterne databaser samt legge på klassifikasjons-/emnedata E: Metadata management - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger: Søke og hente bibliografiske data i eksterne baser

   Bestille

    
   Bestille enkeltbøker F: Tilvekst - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger:  Bestille trykt materiale 
     I: Elektroniske ressurser - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger: Bestille enkelttittel

   Opprette og bruke maler

    
   Lage en bestillingsmal F: Tilvekst - Dokumentasjon - Trinn-for-trinn veiledninger - Lage en bestillingsmal

    

   Publisert 21. apr. 2015 15:02 - Sist endret 3. aug. 2018 14:25
   Legg til kommentar

   Logg inn for å kommentere

   Ikke UiO- eller Feide-bruker?
   Opprett en WebID-bruker for å kommentere