Mapping mot norsk WebDewey

Gjennom prosjektet vil Humord og Realfagstermer bli mappet til Norsk WebDewey.

Nasjonalbiblioteket (NB) ga i 2015 støtte til det toårige prosjektet «Mapping mot norsk WebDewey». Se prosjektsøknad (pdf) og tildelingsbrev (pdf), samt rapport til NB oktober 2015.

Prosjektet er en videreføring av arbeidet i delprosjektet Tesaurus-mapping i prosjektet På vei mot en generell, norsk tesaurus?, som også var støttet av NB - jfr. norsk og engelsk sluttrapport.

Universitetsbiblioteket ved UiO sendte 16. februar 2017 prosjektsøknad (pdf) til Nasjonalbiblioteket om støtte til et nytt toårig prosjekt, «Mappping for sluttbrukertjenester».

Styringsdokument

Datakilder

Datakilder som vi bruker i prosjektet:

Lenker og ressurser:

Teknologi og standarder som brukes

EDUG og retningslinjer for mappingarbeidet

Prosjektet Mapping mot norsk WebDewey deltar aktivt i EDUG-samarbeidet (European DDC User Group), bl.a. med utarbeiding og vedlikehold av retningslinjer for mapping til/fra Dewey. Med utgangspunkt i disse har vi også utarbeidet prosjektinterne arbeidsdokumenter:

I forbindelse med EDUG Annual Meeting i 2015 og 2016 arrangerte vi workshop om mapping, og bidro med flere presentasjoner:

Formidling

Trykksaker om prosjektet

Statistikk

Av Are Gulbrandsen
Publisert 23. mai 2017 16:01 - Sist endret 15. okt. 2019 10:04