English version of this page

Hvordan forstå innovasjon i innovasjonsprosjekter?

Det utdanningsvitenskapelige fakultet inviterer til et seminar om innovasjon i forkant av FINNUTs planlagte utlysning av innovasjonsprosjekter høsten 2018.

Seminaret er flyttet til auditorium U35!

Fakultetet inviterer alle med en interesse for innovasjon, og særlig potensielle søkere på midler fra Forskningsrådets program Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT) planlagte utlysning av innovasjonsprosjekter i offentlig sektor, til et seminar.

Formålet med seminaret er å oppnå en bedre forståelse av innovasjonsbegrepet knyttet til utdanningsvitenskapelig forskning og kravene som stilles til innovasjonsprosjekter i en FINNUT kontekst.

Program

12:45-13:00 Lett servering
13:00-13:10

Velkommen

Helge Strømsø, Prodekan for forskning

13:10-14:00

Hva er innovasjon i FINNUT?

Terje Ogden, styreleder for programstyret i FINNUT

14:00

Fremgangshistorier fra UV - hvordan vi knakk innovasjonskoden

14:00-14:25

Representasjon og deltakelse i naturfag (REDE)

Erik Knain, ILS

14:25-14:50

Faculty peer tutoring in teaching and supervision - Innovating teacher collaboration practices in Norwegian higher education (PeTS)

Thomas de Lange og Line Wittek, IPED

14:50-15:00

Oppsummering

Helge Strømsø, Prodekan for forskning

Arrangør

Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Publisert 8. nov. 2017 16:57 - Sist endret 15. mars 2018 09:49