Om bloggen i høyre kolonne

En blogg i UiO-webben får UiOs profil og blir en del av et mye større nettsted, og kan dermed lett miste identiteten som en blogg. For å knytte den sammen kan du bruke innledning med bilde på forsiden til blogg-mappen for å skape identitet, og gjenbruke bildet eller en del av det/et grafisk element i høyre-kolonnen når bloggartiklene vises. 

For at dette skal fungere må du først få satt opp bloggmappen med en spesiell bloggmal. Opprett bloggmappen og send en mail til vortex-hjelp@usit.uio.no med beskjed om hvor bloggmappen ligger og at du ønsker å aktivere bloggmalen på denne bloggen.

 

Du vil da få en fil som heter about-blog-include.html i bloggmappen din. Dette blir den øverste boksen i høyre kolonne. Rediger denne (1) og velg kildekodevisning(2). Ikke velg rediger kildekode (ved siden av rediger-fanen) da den også viser ting du ikke ønsker å endre.

Skjermdump

Du ser her at du har to div-tagger (3). Den øverste (<div id="about-blog-image">) er tiltenkt et bilde, mens den nederste (<div id="about-blog">) er tiltenkt en tekst som beskriver bloggen. Dette er ikke det samme som at du må bruke dem akkurat slik, men husk at om noe ligger utenfor disse to div-taggene blir det ikke synlig. Du kan godt klikke deg tilbake til vanlig visning (nytt klikk på kildeknappen (2)) om du foretrekker å redigere der, men ta gjerne en sjekk i kilde-visning for å se at alt er inne i de to taggene etterpå.

Når du lager et bilde for høyre-kolonnen skal bredden være maksimalt 270 piksler.

Du kan bruke Vortex-komponenter i innholdet, men om mappen selv brukes som parameter er det ikke sikkert det vil virke (men det skader ikke å prøve).

Husk å lagre endringer (4).

 

Publisert 23. juni 2015 12:48 - Sist endret 9. jan. 2018 16:19