index

Her finner du informasjon om det arbeidet som DML-gruppen på UiO i 2015 gjør med å samle info om ulike former for digital vurdering.

Vurderingsformer

Vurderingsformer (lenkene finnes i sin helhet her: https://www-adm.usit.uio.no/om/organisasjon/uav/dml/aktiviteter/digital-vurdering/diverse-ressurser/lenkesamling.html?vrtx=admin ):

Bare ramser opp noen standardformer med litt forenklede stikkord til, samtidig som jeg skriver dette litt til meg selv også, så treffer bare delvis spørsmålet ditt :D-

 

Peer review

gjerne som oblig da det er vanskelig å la studenter bestemme karakter/bestått, evt. bare som en læringsaktivitet –

Fordeler: øker bevisstheten for vurderingskriterier, lite arbeidskrevende for faglærer, gir tilbakemelding på nivå, KAN gi tilbakemelding til den som vurderer ved at den vurderte gir en vurdering av vurderingen :D,

Forutsetninger: studentene bør læres opp i hva det vil si å gi en god tilbakemelding, bør ha vurderingskriterier/sensorveiledning tilgjengelig, bør være noe erfarne studenter (ikke første-årsstudenter).

Digital versjon - fordeling med mer kan være automatisert (ved bruk av f.eks. canvas) https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/uav/dml/aktiviteter/digital-vurdering/diverse-ressurser/prinsipp-for-peer-review.ppt

Constructive allignment

Undervisningsaktivitet

Læringsmål

 

Muntlig eksamen

fordeler: kan benyttes som sjekk av skriftlig innleveringer, kan gi bedre innsikt i studentens nivå gjennom relevante oppklaringsspørsmål med mer, går relativt fort.

Und. akt: Presentasjoner, diskusjoner, lettere å argumentere for da det er noe de får til eksamen, samt står som læringsmål i en eller annen variant.

Ulempe: studenten kan ikke klage i etterkant på annet enn formalia, ++

Digital versjon - videokonferanse f. eks.: https://norgesuniversitetet.no/artikkel/videokonferanse-som-eksamensmetode

Skriftlig innlevering

Skriftlig kommer jo i alle varianter, men det å tenke nytt rundt bruk av hjelpemidler og tidsbegrensning er ganske spennende, og tilpasse oppgavene og oppgaveformulering ift. det.

Digital versjon - vanlig innlevering via fronter eller lignende som de sikkert har benyttet seg av frem til nå, men med tidsbegrensning så kan det tvinge studentene til å forberede seg i større deler av pensum enn om man kun har en semesteroppgave med nokså lang tid på, hvor studentene da kan kun lese seg opp i teorien som trengs for å besvare den selvvalgte eller bestemte problemstillingen.

Evt. digital skoleeksamen med inspera og med enten sperret for internett eller åpnet ift. hjelpemidler-

 

Multiple choice spørsmål

mye brukt på medisinsk fakultet og i medisnfaget generelt. Kan teste på ulike kunnskapsnivå, ikke bare pugging og basic forståelse, men også analyse/applikasjon om man formulerer spørsmålene godt.

Fordeler: kan, avhengig av spørsmålene, rettes maskinelt. Kan gjenbrukes og bygge opp en større spørsmålsbank over tid. Kan benyttes for å i det hele tatt ha muligheten til å teste et større spenn av kunnskapsområder.

Forutsetninger: Må kunne MCQ håndtverket, tar tid første gang (frem til man har fått erfaring og laget en større bank som kan gjenbrukes), vanskelig å teste tyngre kritisk tenkning og kunnskap på tvers av enkelt kunnskapselementer/tematikk.

Digital versjon - inspera, question mark perception, (Fronter) https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/uav/dml/aktiviteter/digital-vurdering/diverse-ressurser/digitaleksamen.pptx

 

Case

I videoformat! Spesielt relevant og lett å forsvare i emner med praksis/ mer profesjonsrettede fag.

Fordeler: Krever analytisk kapasitet og ikke minst bruk av teori, tvinger frem en nærhet mellom praksis og teori, mer informasjonsrikt enn tekstcase. Forutsetninger: Krever en del ift. filming med mer, viktig med bevisst regi da videocase kan tolkes såpass vidt at studentene kan forsvare en hvilken som helst valgt problemstilling innen emnet.

Digitalt format: Video er digitalt- ferdig, må være digitalt... nesten. Inspera f.eks..

https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/uav/dml/aktiviteter/digital-vurdering/diverse-ressurser/presentasjon_delegasjon_tromso_okt_2015.pptx

 

Ulike former på samme eksamensdag

ILS har f.eks. en kortsvarsoppgave, MCQ del, og en lengre oppgave med videocase som utgangspunkt.

 

Diverse

Har jo sikkert noen smarte prosjektvarianter men de kan jeg ikke noe om/ har ikke innsikt i erfaringer fra UiO/ andre steder. Samt presentasjoner, rollespill, blogg, wiki.

Publisert 12. mars 2015 17:29 - Sist endret 24. nov. 2015 16:17