EdTech-uio nettverk

Der hvor du nå er, finner du administrativ info for DML-gruppen om EdTech

Det finnes to andre sider om EdTech:

http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/arrangement/edtech/

http://www.uio.no/tjenester/it/utdanning/edtech/

Situasjonsbeskrivelse

DML forsøker å heve utdanningskvaliteten ved UiO gjennom spredning av god bruk av digitale virkemidler. Vi oppdaterer oss på teknologi, er med i en rekke enkeltprosjekt, og forsøker å spre kunnskap fra dette gjennom ulike kommunikasjonskanaler og EdTech med mer. Er dette den beste bruken av våre ressurser for å nå vårt mål? Det finnes en masse ideer og tiltak ved enhetene som vi ikke kjenner til, og noen enheter har satt av større og mindre ressurser til et lokalt støtteapparat. Satsningene er mer eller mindre uinformerte ift. hva vi i DML vet og kan både ift. pedagogisk bruk, ulike verktøy, fallgruver, organisatoriske utfordringer, sikkerhet og personvern, innkjøp… De siste tre bør ikke være de viktigste.

For eksempel opplever medlemmer i AV-nettverket seg som løsrevet fra primærvirksomheten. Det blir brukt mengder med penger på utstyr hvor ingen tar ansvar for å spre/ understøtte bruk av dette utstyret. De vil støtte brukere på den tekniske siden. Men de vil ikke være de riktige for å kommunisere og spre kjennskapen til systemene og da med fokus på god pedagogisk bruk av de. De etterspør at noen andre tar seg av dette.

Problemstilling

Hvordan kan vi sørge for at undervisningsmiljøene får utbytte av kompetansen DML sitter på?

Kanskje de til og med kan få satt i gang satsninger og realisere ønsker om å forbedre seg på bruk av teknologi i undervisningen hvis vi kan hjelpe de til å utvikle/ bygge videre på en strategi og starte selve arbeidsprosessene. Det kan være flere miljø som også leker med tanken om å prioritere mindre stillingsbrøker av medarbeideres tid til dette feltet.

Nettverkets funksjon

Går det an å bygge opp et nettverk basert på desentraliseringsmodellen? Hvor vi ikke er de som nødvendigvis er i direkte kontakt med de som utfører primærvirksomheten, men at vi har personer ved enhetene som:

1.er ambassadører som sprer DML-kunnskap

2.fungerer som støttepartnere til undervisningsmiljøene slik at de som trenger hjelp har det i umiddelbar nærheten

3.forteller oss hva som skjer

Potensielt kan vi bedre nå målet vårt gjennom mange flere informerte «DML’ere» der ute som får kunnskap ut i fra deres behov og vi får en bedre føling på hva som rører seg. Disse DML’erne kan enten organiseres i fakultetsmiljø, hvor det kanskje finnes noen fra instituttene, en AV/IT ansvarlig fra fakultetet, og de som evt. er spesielt interessert.

Eventuelt kan det være organisert mer som Fronter lokaladmin. Hvor det er en rekke personer ved institutter som er interessert i det, som ønsker å opparbeide seg kompetanse og ha et nærere samarbeid med oss ut i deres virke.

Personene som sitter i dette nettverket bør være de som direkte støtter de faglige. Gjerne studieadministrative. Vi trenger ikke enda et mellomledd i form av noen sentrale på fakultetet om de ikke jobber direkte mot faglige. De må være interessert i tematikken og kunne avse noe tid til kommunikasjon med oss/ opplæring av oss, og være en selvfølgelig deltager på EdTech dager og lignende. Samt sparre med oss og lære/ informere oss om ting som har fungert og de kan.

De må:

  • vite hvor skoen presser organisatorisk og kjenne til faglige behov/ satsninger.
  • ha en viss gjennomslagskraft direkte eller indirekte
  • ha gode internkommunikasjonskanaler

Men trenger de å ha en gruppe på enheten? AV/IT, studieseksjon på fak. nivå, programråd, ildsjeler i studieadm. evt. vitenskapelige?

EdTech

Nettverket bør (kanskje) underordnes EdTech og informeres om på sidene der. I tillegg kan man se for seg at det blir laget mange små arrangement istedenfor/ i tillegg til større konferanser. Tema kan være:

Digx, VUDU, SRS, FUP, Frokostmøte, Nettverksmøte, Strategi, Badges, LA og PL.

Kanskje også nettverket selv skal få bestemme hvilke tema det er behov for. Kanskje de også kan få eierskap til, og selv bidra inn i Facebookgruppen, Nyhetsbrev, bloggen, og evt. annet.

Rekrutteringsstrategi

  • Benytte workshoprunden for å bygge opp nettverk??
  • Lynkurs flyers
  • Utdanningskomiteen
  • Kartlegge samarbeidspartnere som AV-nettverket?!?! fak. studieadmin?

Fremdrift

Integrere det i workshoprunden på noe vis. Ikke gjøre noe med det bortsett fra å utvikle konseptet før den tid bortsett fra å nevne det i utdanningskomiteen.

Suksessmål

Når vi har etablert minst 5 kontaktpunkter direkte ut til instituttene (samme hvilke, men kanskje jobbe ekstra med første «workshop fakultet») og hatt minst 1 møte for å avklare formål og bruk av nettverket innen 2015.

Diverse

Erfaringer fra MatNat og hvordan det har fungert å la faglige omgå lokal-it i spørsmål om AV utstyr i rom. Nettopp fordi lokal-it blir kun et ekstra ledd som dytter det til de som kan løse det sentralt på fakultetet. Hvis faglige og andre ikke opplever at de kommer seg noen vei når de tar kontakt, gir de opp. Houston vs DML?

AV-nettverket: Ulike personer med ansvar for AV på fakultetene. Opplever seg som løsrevet fra primærvirksomheten og støtter gjerne systemene, men det blir brukt mengder med penger på utstyr hvor ingen tar ansvar for å spre/ understøtte bruken av. De vil ikke nødvendigvis være de som lærer opp sine ansatte eller pusher bruken av det, og da med fokus på pedagogikk og bruksområde, ikke hvordan det fungerer teknisk. Derimot etterspør de at noen andre gjør dette.

 

Publisert 18. jan. 2016 11:07 - Sist endret 10. feb. 2016 15:53