Lederutviklingsprogram på MN-fakultetet

Lederutviklingsprogrammet tilbys alle med lederansvar på fakultetet og varer ut 2019. Dette er en serie med seminarer om ledelse som gjennomføres med bistand fra Institutt for medskapende ledelse (IML).

illustrasjon av gruppearbeid

Illustrasjon: Colourbox.com

Programmet har fire hovedkomponenter:

1. Ledergruppeutvikling

Denne delen av programmet vektlegger særlig utvikling av fakultets mange ledergrupper. Ledergrupper kan gå på tvers av organisasjonen, som for eksempel instituttleder- eller utdanningledergruppen, eller være internt på et institutt, som for eksempel instituttledelse og seksjonsledere.

2. Hvordan binde sammen nivåer og enheter med vekt på instituttlederens rolle og oppgaver

Denne bolken fokuserer på instituttlederrollen og utveksling av erfaringer på tvers av fakultetets institutter og enheter. De ni instituttlederne er delt i tre grupper av tre instituttledere som igjen samles i instituttledergruppen for felles gruppeutvikling

3. Ulike fora for diskusjon og forståelse av lederrollen i akademia

Den frie uavhengig tanke står sterkt og skal stå sterkt i akademia. Dette betyr ikke at vi ikke trenger ledelse, snarere tvert imot. En viktig del av ledelse er å hegne om den frie uavhengig tanke, men rollen omfatter mer enn dette. En leder må ha god systemforståelse for å kunne bidra til helheten og en leder må håndtere samhandlingsflater, for å nevne noen. For å bidra til dette skal programmet inneholde fora der dette diskuteres og drøftes i grupper.

4. LederLab

Dette er en serie seminarer om ledelse, og de arrangeres i all hovedsak siste fredag i måneden fra 09.00-13.00. Oppstart er 31. august 2018, og seminarrekken vil fortsette vår og høst 2019. Krever påmelding.

Høstens temaer:

Publisert 14. aug. 2018 18:01 - Sist endret 3. des. 2018 15:20