Kompetanseutvikling ved USIT

Konferansar, kurs eller studium

Du kan delta på kurs, konferansar og studium som gir fagleg utvikling og oppdatering du kan ha nytte av i arbeidet.

Bøker

Tilsette ved USIT har høve til å kjøpe fagbøker på Akademika via tilsettkortet sitt.

Tidsskrifter og blad

USIT abonnerer på ei rekkje blad og tidsskrifter. Desse kan du få tilgang til om du skriv deg på sirkulasjonsliste.

Lederopplæring

Aktuelle kurs og faglig oppdatering for ledere ved USIT. Noen kurs er obligatoriske for deg som leder, noen er frivillige.

Skal du halde kurs?

USIT har et IT-kurssenter med to fullt utstyrte datarom og alt som trengs for å arrangere kurs der deltakerne trenger å bruke PC. Rommene kan bookes av ansatte ved UiO.

USITs kurstilbud

Kurs som tilbys av USIT til alle ansatte finner du i den generelle kurskatalogen.