English version of this page

Forskningslederprogrammer

Forskningslederprogrammene tilbyr forskningsledere intensive utviklingsforløp. Som deltaker kan du regne med et stort personlig utbytte og verdifull inspirasjon i ditt arbeid med å bygge et godt forskningsmiljø og sørge for gode rammevilkår for forskning og forskningssamarbeid innen ditt fagmiljø. Programmene tilbys vekselvis på norsk og engelsk.

Forskningslederprogram - Consolidating Level 2020

Dette tilbudet er for ”operative” faglige forskningsledere med noen års erfaring med forskningsledelse (gruppeleder, prosjektleder, senterledelse etc). I 2020 (utsatt til 2021) tilbys programmet på norsk med fire samlinger. 

Søknadsfristen var 1. februar 2020 og opptaket er nå avsluttet.

 

Forskningslederprogram - Starting level 2021

Dette tilbudet er for forskere som nylig har fått oppgaver som forskningsleder og tilbys på engelsk. I 2021 har programmet to samlinger hhv i september og november.

Søknadsfristen var 1. februar 2021 og vi tar ikke i mot flere søknader til programmet.

Programteamet planlegger for å gjennomføre programmet med fysiske samlinger på eksternt kurssted, men følger alle gjeldende smittevernregler og tar forbehold om at det kan oppstå behov for å gjøre endringer i dette før oppstart eller underveis.

Kontakt

Datoer for FLP14 og RLP-Start 2020

Forskningslederprogrammet - Consolidating Level (FLP14)

  1. samling: 26.- 28. januar 2021 (digital samling)
  2. samling: 2.- 3. mars 2021 (digital samling)
  3. samling: 2.- 3. juni 2021
  4. samling: 25. - 27. august 2021

Sted

De fysiske samlingene på FLP14 holdes på  Sundvolden Hotell

 

Research Leadership Programme - Starting Level 2020

  1. samling: 7. - 9. sept. 2020
  2. samling: 3. - 4. nov. 2020
    NB: 2.samling er utsatt til 10. - 11. mai 2021.

Sted

Samlingene på RLP-Start  2020 holdes på Soria Moria Hotell og Konferansesenter (soriamoria.no).

Datoer for RLP-Start 2021

Research Leadership Programme - Starting Level (RLP-Start 2021)

  • 1. samling: 20. - 22. september 2021
  • 2. samling: 16. - 17. november 2021

Søknadsfristen var 1. februar 2021 og vi tar ikke i mot flere søknader til programmet.  

Sted
Samlingene finner sted på Miklagard hotell 

 

Forskningslederprogrammet - Consolidating Level (FLP15)

Neste Forskningslederprogram - Consolidating level avholdes i 2022 (samlingsdatoer fastsettes H21)