English version of this page

Forskningslederprogrammer

Forskningslederprogrammene tilbyr forskningsledere intensive utviklingsforløp. Som deltaker kan du regne med et stort personlig utbytte og verdifull inspirasjon i ditt arbeid med å bygge et godt forskningsmiljø og sørge for gode rammevilkår for forskning og forskningssamarbeid innen ditt fagmiljø. Programmene tilbys vekselvis på norsk og engelsk.

Forskningslederprogram - Consolidating Level 2019

Dette tilbudet er for ”operative” faglige forskningsledere med noen års erfaring med forskningsledelse (gruppeleder, prosjektleder, senterledelse etc). I 2019 tilbys programmet på engelsk med fire samlinger fra mars til desember.

Søknadsfristen var 1. februar 2019.

Forskningslederprogram - Starting level 2019

Dette tilbudet er for forskere som nylig har fått oppgaver som forskningsleder og tilbys på engelsk. I 2019 har programmet to samlinger i perioden mai til september.

Søknadsfristen var 1. februar 2019.

Kontakt

Kursdatoer i 2019

Forskningslederprogrammet - Consolidating Level (RLP13)

  1. samling: 25.-27. mars 2019
  2. samling: 04.-06. juni 2019
  3. samling: 16.-17. sept. 2019
  4. samling: 03. -04. des. 2019

 

Research Leadership Programme - Starting Level (RLP-Start 2019)

  1. samling: 27.-28. mai 2019
  2. samling: 03.-05. sep. 2019

 

Sted

Alle samlinger holdes på Soria Moria Hotell og Konferansesenter (soriamoria.no).