English version of this page

Forskningslederprogrammer

Forskningslederprogrammene tilbyr forskningsledere intensive utviklingsforløp. Som deltaker kan du regne med et stort personlig utbytte og verdifull inspirasjon i ditt arbeid med å bygge et godt forskningsmiljø og sørge for gode rammevilkår for forskning og forskningssamarbeid innen ditt fagmiljø. Programmene tilbys vekselvis på norsk og engelsk.

Forskningslederprogram - Consolidating Level 2018

Dette tilbudet er for ”operative” faglige forskningsledere med noen års erfaring med forskningsledelse (gruppeleder, prosjektleder, senterledelse etc).

I 2018 tilbys programmet på norsk med fire samlinger fra april til november.

Søknadsfristen var 1. februar.

Forskningslederprogram - Starting level 2018

Dette tilbudet er for forskere som nylig har fått oppgaver som forskningsleder og tilbys på engelsk. I 2018 har programmet to samlinger i perioden mai til september.

Søknadsfristen var 1. februar.

Kontakt

Kursdatoer i 2018

Forskningslederprogrammet - Consolidating Level

  1. samling: 9.-11. april 2018
  2. samling: 11.-13. juni 2018
  3. samling: 10.-11. sept. 2018
  4. Samling: 12. -13. nov. 2018

Research Leadership Programme - Starting Level

  1. samling: 23.-24. mai 2018
  2. samling: 24.-25. sep. 2018

Sted

Alle samlinger holdes på Soria Moria Hotell og Konferansesenter (soriamoria.no).