English version of this page

Forskningslederprogrammer

Forskningslederprogrammene tilbyr forskningsledere intensive utviklingsforløp. Som deltaker kan du regne med et stort personlig utbytte og verdifull inspirasjon i ditt arbeid med å bygge et godt forskningsmiljø og sørge for gode rammevilkår for forskning og forskningssamarbeid innen ditt fagmiljø. Programmene tilbys vekselvis på norsk og engelsk.

Forskningslederprogram - Consolidating Level 2018

Dette tilbudet er for ”operative” faglige forskningsledere med noen års erfaring med forskningsledelse (gruppeleder, prosjektleder, senterledelse etc).

I 2018 tilbys programmet på norsk med fire samlinger fra april til november.

Søknadsfristen var 1. februar og enheter og deltakere som får plass på programmet får beskjed om dette senest 15. februar.

Forskningslederprogram - Starting level 2018

Dette tilbudet er for forskere som nylig har fått oppgaver som forskningsleder og tilbys på engelsk. I 2018 har programmet to samlinger i perioden mai til september.

Søknadsfristen var 1. februar og enheter og deltakere som får plass på programmet får beskjed om dette senest 15. februar.

Kontakt

Kursdatoer i 2018

Forskningslederprogrammet - Consolidating Level

  1. samling: 9.-11. april 2018
  2. samling: 11.-13. juni 2018
  3. samling: 10.-11. sept. 2018
  4. Samling: 12. -13. nov. 2018

Research Leadership Programme - Starting Level

  1. samling: 23.-24. mai 2018
  2. samling: 24.-25. sep. 2018

Sted

Alle samlinger holdes på Soria Moria Hotell og Konferansesenter (soriamoria.no).