English version of this page

Forskningslederprogrammer

Forskningslederprogrammene tilbyr forskningsledere intensive utviklingsforløp. Som deltaker kan du regne med et stort personlig utbytte og verdifull inspirasjon i ditt arbeid med å bygge et godt forskningsmiljø og sørge for gode rammevilkår for forskning og forskningssamarbeid innen ditt fagmiljø. Programmene tilbys vekselvis på norsk og engelsk.

Forskningslederprogram - Consolidating Level 2020

Dette tilbudet er for ”operative” faglige forskningsledere med noen års erfaring med forskningsledelse (gruppeleder, prosjektleder, senterledelse etc). I 2020 tilbys programmet på norsk med fire samlinger fra mars til november.

Søknadsfristen var 1. februar 2020 og opptaket er nå avsluttet.

NB: Oppstart av programmet er utsatt som en del av tiltakene for å forebygge spredning av koronaviruset. 

Forskningslederprogram - Starting level 2020

Dette tilbudet er for forskere som nylig har fått oppgaver som forskningsleder og tilbys på engelsk. I 2020 har programmet to samlinger i perioden april til september.

Søknadsfristen var 1. februar 2020 og opptaket er nå avsluttet.

Kontakt

Kursdatoer i 2020

Forskningslederprogrammet - Consolidating Level (FLP14)

  1. samling: 27.-29. mai 2020 [Utsatt oppstart]
  2. samling: 21.-23. sept. 2020 [NY - merk forlenget samling]
  3. samling: 16. -17. nov. 2020
  4. samling: Ikke avklart foreløpig

Sted

Samlingene på FLP14 holdes på  Sundvolden Hotell

 

Research Leadership Programme - Starting Level (RLP-Start 2020)

  1. samling: 15.-17. april 2020
  2. samling: 07.-08. sep. 2020

Sted

Samlingene på RLP-Start holdes på Soria Moria Hotell og Konferansesenter (soriamoria.no).