English version of this page

Karriereutvikling for kvinnelige førsteamanuenser

Er du nysgjerrig på neste trinn i din karrierevei? Se hva UiO tilbyr av støtte til kvinnelige førsteamanuenser som vurderer å søke om opprykk til professor.

Opprykksseminar

Hver vår tilbys det et halvdagsseminar med motiverende innlegg fra kvinnelige professorer og representanter fra universitetets ledelsen. Du vil også få en gjennomgang av regelverket og råd om hva som må være på plass når du søker om opprykk til professor.

I 2019 ble seminaret tilbudt 28. november. Straks 2020-dato for seminaret er fastsatt, vil det bli kunngjort her.

Kvalifiseringsstipend

Søk om stipendmidler for å få mer tid til å kvalifisere deg for opprykk til professor! Stipendet er på kr 100 000 og er tenkt brukt til frikjøp fra undervisning og administrasjon. Viktige kriterier for tildeling av stipendet er ditt fakultets egne prioriteringer og vurderingen om hvor lang tid du fortsatt trenger for å oppnå professorkompetanse.

Søknadsfristen for stipendet i 2019 var 29. april. Straks søknadsfristen for stipendet i 2020 er fastsatt, vil det bli kunngjort her.

Kontakt

Avdeling for personalstøtte