English version of this page

Karriereutvikling for kvinnelige førsteamanuenser

Er du nysgjerrig på neste trinn i din karrierevei? Se hva UiO tilbyr av støtte til kvinnelige førsteamanuenser som vurderer å søke om opprykk til professor.

Opprykksseminar

Bildet kan inneholde: friluftsliv, gest, båter og båtliv - utstyr og forsyninger, vannskuter, rekreasjon.

Hver vår tilbys det et halvdagsseminar med motiverende innlegg fra kvinnelige professorer og representanter fra universitetets ledelsen. Du vil også få en gjennomgang av regelverket og råd om hva som må være på plass når du søker om opprykk til professor.

Neste seminar holdes 25.mai 2022.

Kvalifiseringsstipend

Søk om stipendmidler for å frigjøre tid til å kvalifisere deg for opprykk til professor. Stipendet er på kr 100 000 og er tenkt brukt til frikjøp fra undervisning og administrasjon. Viktige kriterier for tildeling av stipendet er ditt fakultets egne prioriteringer og vurderingen om hvor lang tid du fortsatt trenger for å oppnå professorkompetanse.

Kontakt

Avdeling for personalstøtte