English version of this page

Kvalifiseringstipend for kvinnelige førsteamanuenser

Søk om stipendmidler for å få mer tid til å kvalifisere deg for opprykk til professor!

Stipendbeløp

 • Kr. 100 000 per stipend

10 stipend dekkes av UiOs sentrale likestillingspott.

Formål

Hensikten med stipendet er at man kan få frigjort tid fra for eksempel undervisning eller administrasjon, slik at man får mer sammenhengende tid til å drive forskning, skrive artikler eller andre aktiviteter som gjenstår for å kvalifiser til professor. Gjennom ordningen ønsker UiO å bidra til at kvinnelige førsteamanuenser raskere kvalifiserer seg til opprykk.

Formelle kriterier

 • Du må være kvinne og ansatt ved UiO i minst 50 % førsteamanuensisstilling.
 • Instituttleder må ha blitt informert og ha godkjent din søknad.

Tildelingskriterier

 • Du må oppfylle de formelle kriteriene.
 • Begrunnelsen for bruken av stipendet vektlegges jfr. formålet med stipendet. Vurderingen må vise på hvilken måte formålet med stipendet kan oppnås, samt hvor lang tid du fortsatt trenger for å oppnå professorkompetanse. 
 • Du kan ikke bruke midlene til:
  • Frikjøp av andre enn seg selv, men bruk av f.eks vitenskapelig assistent til å frigjøre tid for søkeren jfr. formålet er mulig
  • Støtte til ren reisevirksomhet. Mobilitet må kunne knyttes til stipendets formål som f.eks deltagelse på konferanse med paper.
  • Ren søknadsskriving
  • Lab-utstyr
 • I tilfeller med mange søkere fra samme enhet får enhetene ansvar for å prioritere disse.

Søknad

Søknadsfristen for stipendet i 2022 er utvidet til 6. mai klokken 23:59

Trykk her for søknadskjema

Vilkår

 • Stipendet skal i utgangspunktet benyttes innen tidsrammen 1-2 år fra tildeling. Ved forsinkelser skal dette meldes fra om til Avdeling for personalstøtte, se kontaktinformasjon under.
 • Hvis du får opprykk til professor før stipendet er benyttet, må stipendbeløpet tilbakebetales.
 • Det er mulig å få tildelt stipend inntil tre ganger.

Kontaktinformasjon

Likestillingsrådgiver Marie Johanne Talleraas, Avdeling for personalstøtte

 

Publisert 16. mai 2017 11:46 - Sist endret 1. apr. 2022 12:30