English version of this page

Opprykkseminar for kvinnelige førsteamanuenser

Velkommen til årets opprykkseminar! På seminaret vil vi ta for oss opprykksreglene og svare på spørsmål knyttet til dette. Til slutt vil to kvinnelige professorer fortelle om sin karrierevei.  

Formål

  • Gjøre opprykksmulighetene ved UiO ytterligere kjent, og med det bidra til flere søkere
  • Få tips og råd
  • Bidra til tydeliggjøring av kriterier og krav for søkere
  • Gi inspirasjon!

Program

08.45 Kaffe og mingling
09.00

Velkommen!
Gro Bjørnerud Mo, prorektor

09.15

UiOs arbeid med kjønnsbalanse og likestilling
Hege Elisabeth Løvbak, likestillingsrådgiver

09.25

Opprykksregelverket
Gina Kristine Berg, seniorrådgiver ved Avdeling for personalstøtte

09.45

Tips til strukturering av søknaden for å oppfylle regelverket 

Greta Holm, seniorrådgiver ved Seksjon for HR, personal og arkiv ved det Humanistiske fakultet

10.00 Pause
10.15 Diskusjon ved bordene med representanter fra fakultetene
10.45

Min vei til professor

Heidi Sandaker, professor ved Fysisk institutt

Anne Julie Semb, professor og instituttleder ved Institutt for statsvitenskap

11.45

Takk for i dag!

 

Målgruppe

Kvinner ansatt ved UiO i minst 50 %-førsteamanuensisstilling som vurderer å søke om opprykk til professor.

Antall deltakere

Maksimum 30 personer

Pris

Seminaret er gratis.

Språk

Seminaret avholdes på norsk.

Påmelding

Meld deg på seminaret

Påmeldingsfrist: 25.november 

Kontaktinformasjon

Likestillingsrådgiver Hege Elisabeth Løvbak, Avdeling for personalstøtte

Publisert 23. juni 2015 18:20 - Sist endret 18. nov. 2019 09:53