English version of this page

Opprykkseminar for kvinnelige førsteamanuenser

Velkommen til årets opprykkseminar! Det vil foregå digitalt via Zoom. Vi vil ta for oss opprykksreglene og svare på spørsmål knyttet til dette. Du vil få tips og råd om pedagogisk mappe, en kvinne vil inspirere oss med sin vei til professor, og til slutt vil det være fakultetsvise zoom-møter der du kan ta opp mer fagspesifikke spørsmål. Påmeldingen er nå steng.

Formål

  • Gjøre opprykksmulighetene ved UiO ytterligere kjent og med det bidra til flere søkere
  • Gi tips og råd
  • Tydeliggjøre kriterier og krav for søkere
  • Gi inspirasjon!

Program

09.00

Velkommen!
Gro Bjørnerud Mo, prorektor

09.10

Opprykksregelverket
Gina Kristine Berg, seniorrådgiver ved Avdeling for personalstøtte
Hege Elisabeth Løvbak, likestillingsrådgiver

09.30

Tips og råd om pedagogisk mappe
Anne Line Wittek, professor ved UV og LINK
Merk: Som forberedelse bør du se foredraget til Anne Line Wittek slik at du kan stille spørsmål/samtale om filmes tema på seminaret. Filmen med foredraget er tilgjengelig i avsnittet «Forberedelse» under.

09.50

Min vei til professor
Anne Julie Semb, professor og dekan ved Samfunnsvitenskapelige fakultet

10.00

Gruppesamtaler med representanter fra fakultetene
Det vil bli satt opp egne, fakultetsvise Zoom-møter for å drøfte mer fagspesifikke spørsmål knyttet til forskriften og regelverk. Gjerne meld inn spørsmål allerede ved påmelding til seminaret.

Forberedelse

Se på foredraget til Professor Anne Line Wittek om «Bedre undervisning – pedagagisk mappe» (10 minutter). På opprykksseminaret vil det være anledning til å drøfte dette tema med Anne Line og stille spørsmål.
Last ned mediefil

Målgruppe

Kvinner ansatt ved UiO i minst 50 %-førsteamanuensisstilling som vurderer å søke om opprykk til professor.

Pris

Seminaret er gratis.

Språk

Seminaret holdes på norsk.

Påmelding

Meld deg på seminaret

Påmeldingsfrist: 5. oktober 2020

Kontaktinformasjon

Likestillingsrådgiver Hege Elisabeth Løvbak, Avdeling for personalstøtte

Publisert 23. juni 2015 18:20 - Sist endret 5. okt. 2020 10:35