English version of this page

Mentorprogram for kvinnelige postdoktorer

Mentorprogrammet tilbys årlig med oppstart på høsten og avslutning før sommerferien.


Formål

 • Mentorprogrammet skal speile universitetet som en helhet.
 • Bidra til kvinnelige forskeres karriereutvikling, herunder avklaring av karrieremål og karrieremuligheter.
 • Skape rammer for et gjensidig forpliktende samarbeid mellom en mentee og en mentor på tvers av organisasjonen.
 • Medvirke til faglig og personlig utvikling for både mentee, mentor og organisasjonen.

Målgruppe

Mentees er kvinnelige postdoktorer ansatt ved UiO. Ved utvelgelsen legges det vekt på følgende kriterier:

 • Mentees motivasjon og begrunnelse for å søke programmet
 • Tilsettingsperiode - fortrinnsvis mer enn 6 måneder igjen av tilsettingsperioden etter endt program
 • Spredning på ulike fagmiljøer
 • Ansatt ved UiO i 100 %-stilling

Mentorer er menn og kvinner i akademiske toppstillinger som kan tenke seg å være mentor for kvinnelige postdoktorer fra et annet forskningsmiljø enn sitt eget. Ved utvelgelsen legges det bla. vekt på følgende kriterier:

 • Interesse i å se mennesker vokse
 • Ønske om å utvikle seg selv
 • Evne til å lytte og være en god samtalepartner
 • Vilje til å sette av tid til oppgaven som mentor

Kobling

Etter søknadsfristens utløp begynner prosessen med å koble sammen mentor og mentee. For å sette sammen de mest egnede mentor- mentee parene gjennomføres det intervju av de aktuelle kandidatene. Intervjuene tar utgangspunkt i spørsmålene i påmeldingsskjema. 

Følgende vil bli vektlagt i prosessen:

 • Å bringe sammen postdoktorer (mentee) og professorer (mentor) som ikke kommer fra samme fag/institutt
 • At mentees forventninger samsvarer mest mulig med mentorenes erfaring
 • Ivare ta likhetstrekk, men også mangfoldighet for å utfordre med andre perspektiver

Innhold

 • Programmet starter opp i september og avsluttes i juni.
 • I denne perioden forventes mentor og mentee å avholde 6-10 møter à 1,5-2 timer.
 • I tillegg arrangeres det noen korte samlinger, 2-3 samlinger før jul og 2 samlinger etter jul.
 • Dato og utdypende informasjon om samlingene annonseres snarlig i høyremargen på denne nettsiden.
 • Programmet evalueres igjennom en survey på slutten av programperioden.

Språk

 • Hovedspråket på samlingene vil være engelsk

Søknad

Søknadsfristen for mentorprogrammet 2020/21 gikk ut 30. april 2020. Straks søknadsfristen for programmet 2021/22 er fastsatt, vil det bli kunngjort her.

Informasjon

For utdypende informasjon om programmet kontakt likestillingsrådgiver Hege Elisabeth Løvbak, Avdeling for personalstøtte.

Publisert 18. mai 2017 13:36 - Sist endret 14. sep. 2020 13:44