English version of this page

Mentorprogram for kvinnelige postdoktorer

Mentorprogrammet tilbys årlig med oppstart på høsten og avslutning før sommerferien. Opptak for neste mentorprogram gjennomføres våren 2022.


Formål

 • Mentorprogrammet skal speile universitetet som en helhet.
 • Bidra til kvinnelige forskeres karriereutvikling, herunder avklaring av karrieremål og karrieremuligheter.
 • Skape rammer for et gjensidig forpliktende samarbeid mellom en mentee og en mentor på tvers av organisasjonen.
 • Medvirke til faglig og personlig utvikling for både mentee, mentor og organisasjonen.

Målgruppe

Mentees er kvinnelige postdoktorer ansatt ved UiO. Ved utvelgelsen legges det vekt på følgende kriterier:

 • Mentees motivasjon og begrunnelse for å søke programmet
 • Tilsettingsperiode - fortrinnsvis mer enn 6 måneder igjen av tilsettingsperioden etter endt program
 • Spredning på ulike fagmiljøer
 • Ansatt ved UiO i 100 %-stilling

Mentorer er menn og kvinner i akademiske toppstillinger som kan tenke seg å være mentor for kvinnelige postdoktorer fra et annet forskningsmiljø enn sitt eget. Ved utvelgelsen legges det bla. vekt på følgende kriterier:

 • Interesse i å se mennesker vokse
 • Ønske om å utvikle seg selv
 • Evne til å lytte og være en god samtalepartner
 • Vilje til å sette av tid til oppgaven som mentor

Kobling

Etter søknadsfristens utløp begynner prosessen med å koble sammen mentor og mentee. For å sette sammen de mest egnede mentor- mentee parene gjennomføres det intervju av de aktuelle kandidatene. Intervjuene tar utgangspunkt i spørsmålene i påmeldingsskjema. 

Følgende vil bli vektlagt i prosessen:

 • Å bringe sammen postdoktorer (mentee) og professorer (mentor) som ikke kommer fra samme fag/institutt
 • At mentees forventninger samsvarer mest mulig med mentorenes erfaring
 • Ivare ta likhetstrekk, men også mangfoldighet for å utfordre med andre perspektiver

Innhold

 • Programmet starter opp i september og avsluttes i juni.
 • I denne perioden forventes mentor og mentee å avholde 6-10 møter à 1,5-2 timer.
 • I tillegg arrangeres det noen korte samlinger, 2-3 samlinger før jul og 2 samlinger etter jul.
 • Dato og utdypende informasjon om samlingene annonseres snarlig i høyremargen på denne nettsiden.
 • Programmet evalueres igjennom en survey på slutten av programperioden.

Språk

 • Hovedspråket på samlingene vil være engelsk

Søknad

Opptak for neste mentorprogram gjennomføres våren 2022. Straks søknadsfristen er fastsatt, vil det bli kunngjort her.

Informasjon

For utdypende informasjon om programmet kontakt Avdeling for personalstøtte ved:

Publisert 18. mai 2017 13:36 - Sist endret 27. okt. 2021 13:09