English version of this page

Samling for alle mentorer og mentees

Bildet kan inneholde: mennesker, sosial gruppe, produkt, interaksjon, samarbeid.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Alle mentorer og mentees inviteres til denne samlingen som gir anledning til å bygge nettverk, dele erfaringer og lære av hverandre.

Formål

  • Ny inspirasjon og nye verktøy til læring og utvikling i mentor/mentee-samarbeidet
  • Sikre progresjon i samarbeidet og læringsprosessen

Innhold

Programmet vil inneholde blant annet følgende komponenter:

  • Nettverking, dele erfaringer og lære av hverandre
  • Utforske betydningen og verdien av mangfold
  • Arbeide i peer mentoring gruppene, i mentor grupper og i mentee grupper, samt i blanda grupper
  • Ta i bruk verktøy fra mentorprogrammets verktøykasse
  • Mentees forventes å gjøre noe forberedelser i forkant av denne samlingen.

Påmelding

Mentorene og mentees som deltar i programmet vil bli invitert til dette arrangementet i Outlook noen uker i forveien. Aksept av invitasjonen gjelder som påmelding.

Spørsmål?

Kontakt likestillingsrådgiver Hege Elisabeth Løvbak.

Publisert 26. mars 2020 12:56 - Sist endret 6. jan. 2021 15:35