Blogg - Bli sett, lest og hørt!

Høstens bloggkurs er en interaktiv variant som kombinerer hjemmeoppgaver i forkant av kurset og en avsluttende samling.

Innhold

Blogg er et hendig verktøy til å publisere korte, mer personlige tekster på nett og gir leserne mulighet til å gi tilbakemeldinger og kommentarer. Det er et nyttig verktøy for forskere eller støttemiljøer som vil formidle løpende nyheter fra et prosjekt, eller den kan brukes som et skrivepedagogisk tiltak for dialog i undervisningen. Dette kurset gir en introduksjon til hva en blogg er og hvordan den kan brukes innen høyere utdanning. Det blir gitt en innføring bloggens grunnleggende funksjonalitet og kursdeltakerne vil få prøve seg på egenhånd som bloggere.

Kursopplegget

Vårens bloggkurs forsøker seg på en ny vri der kursdeltakerne skal begynne å blogge allerede før kurset starter. Hoveddelen av kurset holdes 6.mars. De to foregående dagene får kursdeltakerne tilgang til kursbloggen og tilsendt korte oppgaver som skal løses på kontoret. Dette skal være en forberedelse til hovedsamlingen der man tar utgangspunkt i hjemmeoppgavene og blir bedre kjent med bloggsjangeren.

Har du spørsmål om kurset kontakt Svein Harald Kleivane.

Målgruppe

Kurset anbefales som innføring for både vitenskapelige og administrativt ansatte som skal jobbe med nettbasert undervisning og forskning. Både enkeltpersoner og grupper fra fagmiljøer kan melde seg på.

Varighet

Hjemmoppgaver: Sendes ut 4.mars kl. 10 og 5.mars kl.10
Hovedsamlingen: 6.mars kl.1215-1400, Vilhelm Bjerknes hus, IT-auditorium 3.

Påmelding til kurset (nettskjema)

Påmeldingsskjema

Kursleder

Svein Harald Kleivane og Jesper Havrevold.

Antall deltakere

16

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål angående kurset, kan du sende en epost til dml-gruppen@usit.uio.no.

Informasjon om bloggtjenesten.

Emneord: IT i undervisningen, IT i forskning, blogg
Publisert 14. jan. 2014 15:02 - Sist endret 10. jan. 2017 13:59