Arbeidsstue Canvas UV

Kom og jobb med dine emner i Canvas!

Fokuset i arbeidsstuen er å bygge emner i Canvas. Undervisere og studiekonsulenter kan jobbe sammen om sine Canvasemner og få veiledning, råd og tips av personer med god kjennskap til Canvas.

I starten av arbeidsstuen vil dere få en kort introduksjon til hvordan man kan kopiere emner fra tidligere semester og laste ned UV sine egne maler fra Commons, deretter vil dere kunne jobbe med deres emner med veiledning fra fakultetskoordinatoren og superbrukere ved instituttene.

 

Påmelding skjer via nettskjema, og det forutsettes at du har vært inne i Canvas og har emner å jobbe med.

Påmeldingsfristen er 02.06 kl.23:59

Publisert 13. mai 2019 07:57 - Sist endret 13. mai 2019 07:57