Brannvernkurs for etasje- og avdelingsansvarlige- dette kurset er avlyst

Kurset er rettet mot deg som har rollen som lokal etasje- eller avdelingsansvarlig.

Formål

Kurset er rettet mot deg som har rollen som lokal etasje- eller avdelingsansvarlig.

Innhold

2-timers klasseromsundervisning:

  • Krav og målsetning
  • Tekniske brannverntiltak
  • Organisatoriske brannverntiltak
  • Brannteori
  • Opptreden ved brann

Målgruppe

Ansatte som er tildelt rollen som etasjeansvarlig og deres ledere. Verneombud kan ta denne typen kurs.

Varighet

2 timer

Kursholder

Brannvernrådgiver i enhet for HMS og beredskap

 

Kursavgift

Kurset er gratis.

Merk: Ved frafall uten å ha gitt beskjed til HMS-kurs@admin.uio.no, vil din enhet bli belastet med et beløp på kr 1000.

Publisert 24. juli 2019 07:44 - Sist endret 9. sep. 2019 09:21