Brannkurs

Enhet for HMS og beredskap arrangerer obligatoriske brannkurs for etasje- og avdelingsansvarlige og for studentforeninger.

Les om brannvern ved UiO