English version of this page

E-læringskurs

E-læring

Dette er e-læringskurs og opplæringsvideoer innen HMS som UiO har lisens på. Ved bestilling av tilgang er det viktig at det oppgis hvilket kurs det gjelder og uio-brukernavn (brukernavn@uio.no). For de som ikke har uio-brukernavn, skal bestillingen sendes fra den som leder arbeidet som forutsetter gjennomføringen av kurs.

HMS-grunnkurs for verneombud og medlemmer av AMU/LAMU

HMS-grunnkurs er et nettkurs som dekker det grunnleggende kravet til HMS-kompetanse for verneorganisasjonen. Nettkurset består av faglig informasjon og quizer. Det tar omtrent 8 timer å gjennomføre kurset. Du kan stoppe og starte etter behov, hvilket gjør kurset fleksibelt. Vår anbefaling er allikevel å ta kurset over et relativt kort tidsrom som 1-2 uker. Kurset tilbys på norsk og engelsk (engelsk tekstet). 

Kurset vil i løpet av 2022 bli supplementert med et UiO-spesifikt tillegg som må tas for å dekke UiOs krav til opplæring. De som tar den nettbaserte opplæringen vil få beskjed når påbygningsmoduelen er ferdig utviklet.

For å motta invitasjons til e-læringskurs må du registere deg her: https://nettskjema.no/a/235214

Gass-sikkerhetskurs

Gass-sikkerhetskurs er et nettkurs på ca 0,5 time som alle som håndterer gass skal ha.

For å motta invitasjons til e-læringskurs må du registere deg her: https://nettskjema.no/a/235214

Kjemikaliehåndtering, regelverk og ansvar 

Kjemikaliehåndtering, regelverk og ansvar er et nettkurs på ca 1,5 time som alle som jobber med kjemikalier på laboratorium skal ha.

For å motta invitasjons til e-læringskurs må du registere deg her: https://nettskjema.no/a/235214

Stoffkartotek

Opplæringsvideo for brukere av stoffkartotek

Kurs for arbeidstakere (ecoonline.no)  er tilgjengelig for alle ansatte og studenter.

Opplæringsvideo for innleggere i stoffkartoteket

Ansatte som har administratorrettigheter i ECOonline har i tillegg tilgang til følgende opplæringsvideoer: 

  1. Velkommen: En presentasjon av Eco Archive, hvordan det kan brukes og hensikten med stoffkartoteket.
  2. Regelverk: En enkel innføring i regelverket, hvor vi bl.a. snakker om hvilke dokumenter du kan finne i et stoffkartotek.
  3. Introduksjon: Vi viser deg innlogging og enkel navigasjon i Eco Archive. Du får også vite hva du skal gjøre hvis du mangler passord eller brukertilgang.
  4. Brukere: Det er forskriftsfestet at alle arbeidstakere skal ha tilgang til stoffkartoteket. Her får du vite hvordan du oppretter brukere.
  5. Lokasjoner: Her forteller vi hva vi mener med lokasjoner og hvorfor disse er viktige.
  6. Legge til SDS: Her får du vite hvordan du legger til sikkerhetsdatablader i ditt stoffkartotek.
  7. Risiko: Her får du vite hvorfor du skal risikovurdere kjemikaliene og litt om kravene rundt dette.
  8. Lokalt søk: Når stoffkartoteket er etablert, trenger du å finne sikkerhetsdatablad. Her får du vite hvordan.
  9. Avslutning: Litt om krav fra myndighetene og annen nyttig informasjon.

Logg på ECOonline (ecoonline.no) og velg "Annet" og deretter "Gå til gammel versjon" for å komme til den gamle versjonen av stoffkartoteket. Videre må du velg menyvalgene "Administrasjon" og  "Opplæring" i menyen på venstre side.

 

E-læringskurs i Canvas

UiO har e-læringskurs innen HMS for ansatte i Canvas. Alle kursene er åpne for UiO-ansatte. I tillegg er noen av kursene også offentlig tilgjengelige uten innlogging.

Smittevern Covid-19 for ansatte

Kurs i smittevern i forbindelse med Covid-19 pandemien. Nettskjema for påmelding til kurs.

Førstehjelpskurs – Stans blødningen!

Dette kurset er et supplement til andre førstehjelpskurs ved UiO, og fokuserer utelukkende på hvordan du raskt og effektivt kan stanse store blødninger. Stort blodtap er en dødsårsak som kan materialisere seg raskt. Ved hovedpulsåreblødninger, kan man blø ut på så kort tid som 90 sekunder!

Dette kurset er primært ment som en del av PLIVO (pågående livstruende vold) kurset til HMSB, men kurset står seg også godt alene.

Kursets instruktør har bakgrunn fra Forsvaret, og har en litt annen tilnærming enn de fleste andre sivile førstehjelpskursene som arrangeres ved UiO.

Gå til Førstehjelpskurs - Stans blødningen!

 

KKOA-ressurslister – hvordan bruke dem

UiO er medlem av Kriseressurssamarbeid for kulturinstitusjoner i Oslo og Akershus, omtalt som KKOA. Samarbeidet er etablert av og for institusjoner som forvalter materielle kulturverdier. Oslo brann og redningsetat er fast medlem og viktig bidragsyter. Formålet er å styrke beredskapen, samt å forebygge og håndtere krisehendelser i regionens museer, arkiv og andre visnings- og bevaringsinstitusjoner for kunst og kultur. KKOA skal bidra til å øke kompetansen innen beredskapsplanlegging og restverdiredning generelt, og legge til rette for at deltakende organisasjoner skal kunne bistå hverandre ved hendelser som for eksempel brann eller naturskader. Dette gjøres blant annet gjennom utarbeidelse av ressurslister, rutiner og årlige seminarer.

KKOA har utarbeidet en Ressursliste hvor den enkelte institusjon har identifisert kapasiteter som potensielt kan stilles til rådighet for restverdiredning ved uønskede hendelser. Dette kurset tar deg gjennom bruk av Ressurslistene og hvordan det kan anmodes om bistand ved behov.   

Kurset er åpent for alle, men primært rettet mot personer som forvalter kulturhistoriske verdier, innehar en rolle ved beredskap eller krisehåndtering og medlem av KKOA.

Gå til kurset om KKOA-rssurslister

 

 

 

 
Publisert 28. apr. 2016 14:04 - Sist endret 29. apr. 2022 14:48