HMS-grunnkurs modul 10: Ergonomi.

Ergonomi, muskel- og skjelettplager, vanlige problemstillinger for kontor, felt, laboratorium og driftsoppgaver.

Formål

HMS-grunnkurs skal sette deg i stand til å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet. I denne modulen lærer du om ergonomi, muskel- og skjelettplager og vanlige problemstillinger for kontor, felt, laboratorium og driftsoppgaver

Innhold

  • Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettskader; årsaker, risikofaktorer, forebygging.
  • Aktuelt lovverk
  • Ergonomi og utfordringer ved UiO; kontor, felt, laboratorium og driftsoppgaver

Målgruppe

Denne modulen er valgfri for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg som skal ha HMS-grunnkurs. Ledere er også velkommen på kurset.

Varighet

3 timer

Kursholder

Enhet for BHT

Påmelding

Meld deg på kurset

 

Kursavgift

Kurset er gratis.

Merk: Påmeldingsfristen er 1 uke før kursdag. Ved frafall uten å ha gitt beskjed til hms-kurs@admin.uio.no, vil din enhet bli belastet med et beløp på kr 1000.

Publisert 17. des. 2015 13:42 - Sist endret 3. sep. 2019 09:04