HMS-grunnkurs modul 5: HMS-system ved UiO

HMS-system ved UiO, roller, planer og prosedyrer. Hva forventes av deg?

Formål

HMS-grunnkurs skal sette deg i stand til å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet. I denne modulen lærer du om HMS-system ved UiO, roller, planer og prosedyrer.

Innhold

  • Rollene til ledelsen, ansatte, verneombud og bedriftshelsetjeneste
  • UiOs planer for HMS, og hvordan lage og gjennomføre gode planer
  • UiOs HMS-system, policyer og prosedyrer, felles HMS-system og lokalt HMS-system

Målgruppe

Denne modulen er obligatorisk for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg som skal ha HMS-grunnkurs. Ledere skal gjennomføre de modulene av grunnopplæringen de har behov for, minimum denne modulen som omhandler UiOs HMS-system.

Varighet

3 timer

Kursholder

HMSB

Påmelding

Meld deg på kurset

Kursavgift

Kurset er gratis.

Merk: Påmeldingsfristen er 1 uke før kursdag. Ved frafall uten å ha gitt beskjed til hms-kurs@admin.uio.no, vil din enhet bli belastet med et beløp på kr 1000

Publisert 26. feb. 2018 15:44 - Sist endret 3. sep. 2019 09:06