HMS-grunnkurs modul 1: Systematisk HMS-arbeid

Systematisk HMS-arbeid, bedriftskultur, holdninger adferd, motivasjon

Formål

HMS-grunnkurs skal sette deg i stand til å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet. I denne modulen lærer du om systematisk HMS-arbeid, bedriftskultur, holdninger adferd og motivasjon.

Innhold

  • Hva er systematisk HMS-arbeid
  • Bedriftskultur og hvordan det påvirker HMS-arbeidet
  • Hvordan oppnå gode HMS-resultater; holdninger, adferd og motivasjon

Målgruppe

Denne modulen er obligatorisk for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg som skal ha HMS-grunnkurs. Ledere er også velkommen på kurset.

Varighet

3 timer

Kursholder

Hms:Agenda v/Karianne Sagen

Påmelding

Meld deg på kurset

Kursavgift

Kurset er gratis.

Merk: Påmeldingsfrist er 1 uke før kursdag.Ved frafall uten å ha gitt beskjed til hms-kurs@admin.uio.no, vil din enhet bli belastet med et beløp på kr 1000.

Publisert 16. jan. 2019 12:38 - Sist endret 22. juli 2019 09:50