Grunnleggende laboratoriesikkerhet- Avlyst

Kurset er rettet mot deg som arbeider på laboratorium.

 

Formål

Etter endt kurs skal deltagerne kunne finne frem i UiOs HMS-system, gjenkjenne fare på eget laboratorium og vite hva den enkelte må gjøre for å beskytte seg selv og sine kollegaer mot ulykker og helseskade.

Innhold

1-times webkurs i kjemikaliehåndtering

3-timers klasseromsundervisning:

  • UiOs HMS-system for laboratorier
  • Farer og risiko på laboratorier
  • Praktisk HMS-arbeid på laboratorier
  • HMS-kultur på laboratorier

Målgruppe

Ansatte som arbeider på laboratorier og deres ledere. Ansatte som utfører farlig arbeid og deres leder skal ha denne typen kurs. Verneombud kan ta denne typen kurs.

Varighet

1 time web-kurs

3 timer klasseromsundervisning

Kursholder

Synergi Helse

Kursavgift

Seminaret er gratis.

Merk: Påmeldingsfristen er 1 uke før kursdag, da vil også nettskjema bli stengt. Vi har ventelister slik at skulle et kurs være fullbooket, kan du alikevel sende en e-post til hms-kurs@admin.uio.no Ved frafall uten å ha gitt beskjed til hms-kurs@admin.uio.no, vil din enhet bli belastet med et beløp på kr 1000.

Påmelding

Meld deg på kurset

Publisert 7. jan. 2020 09:52 - Sist endret 27. mars 2020 08:28