Brukerkurs i strålevern for arbeid med åpne radioaktive kilder

Kurset skal sikre at de som arbeider med radioaktive kilder har de nødvendige kunnskaper om strålevern og radioaktivitet, slik at arbeidet skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter. NB: ved behov holdes kurset på engelsk.

Formål

Kurset skal gi den enkelte deltager trygghet i arbeidet med radioaktivt materiale. Med andre ord sikre at de som arbeider med radioaktivitet føler at de kan utføre arbeidet på en sikker og forsvarlig måte. Kurset skal gi deltakerne kunnskap nok om stråling og strålefare til sikkert å kunne utføre arbeid med radioaktive forbindelser. Arbeidet skal kunne utføres uten frykt for egen eller andres sikkerhet og med visshet om at de nødvendige kontroll- og sikkerhetsrutiner blir fulgt.

Innhold

Temaer som belyses i kurset:

 • Forskjellige typer stråling
 • Hvordan stråling vekselvirker med omgivelsene
 • Nuklidekartet - hvordan finne en atomkjernes egenskaper
 • Doseberegninger og tillate stråledoser
 • Hva skjer når strålingen treffer kroppen
 • Deteksjon av stråling, måling av stråledose
 • Hvordan man beskytter seg mot stråling
 • Hva gjør vi med radioaktivt avfall?
 • Gjennomgang av lover og forskrifter
 • Praktisk opplæring i bruk av verneutstyr og håndmonitorer

Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Bestått eksamen gir kursbevis.

Målgruppe

Kurset er obligatorisk for alle som bruker åpne radioaktive kilder i sitt arbeid/sine studier ved UiO.

Varighet

3 dager

Påmelding

 • Påmeldingsfrist er 3 arbeidsdager før kurset.
 • Du kan melde deg på til kurset i nettskjema.

Kursavgift

Kurset er gratis for de som trenger det for sitt arbeide ved UiO.

Merk: Ved frafall uten å ha gitt beskjed til hms-post@admin.uio.no, vil din enhet bli belastet med et beløp på kr 1000.

Kursleder

Jon Petter Omtvedt, Professor, Seksjon for kjernekjemi, Kjemisk Institutt

Kontaktinformasjon

Frøydis Schulz, Stålevernskoordinator for UiO, Enhet for HMS og beredskap, UiO

Jon Petter Omtvedt, Professor, Seksjon for kjernekjemi, Kjemisk Institutt

Publisert 24. juni 2020 11:13 - Sist endret 24. juni 2020 11:13