Nettkurs

Dette er nettkurs og opplæringsvideoer innen HMS som UiO har lisens på. Ved bestilling av tilgang er det viktig at det oppgis hvilket kurs det gjelder og uio-brukernavn (brukernavn@uio.no). For de som ikke har uio-brukernavn skal bestillingen sendes fra den som leder arbeidet som forutsetter gjennomføringen av kurs.

HMS-grunnkurs

HMS-grunnkurs er et nettkurs på ca 8 timer, som dekker det grunnleggende kravet til HMS-kompetanse for verneorganisasjonen. Kurset vil våren 2021 bli supplementert med et UiO-spesifikt tillegg som må tas for å dekke UiOs krav til opplæring. De som tar den nettbaserte opplæringen vil få beskjed når påbygningsmoduelen er ferdig utviklet. Kurset er gratis.

Kontakt hms-kurs@admin.uio.no for invitasjonskode.

Kjemikaliehåndtering, regelverk og ansvar 

Kjemikaliehåndtering, regelverk og ansvar er et nettkurs på ca 1,5 time som alle som jobber med kjemikalier på laboratorium skal ha. Kurset er gratis.

Kontakt hms-kurs@admin.uio.no for invitasjonskode.

Gass-sikkerhetskurs

Gass-sikkerhetskurs er et nettkurs på ca 0,5 time som alle som håndterer gass skal ha. Kurset er gratis.

Kontakt hms-kurs@admin.uio.no for invitasjonskode.

Stoffkartotek

Opplæringsvideo for brukere av stoffkartotek

Kurs for arbeidstakere (ecoonline.no)  er tilgjengelig for alle ansatte og studenter.

Opplæringsvideo for innleggere i stoffkartoteket

Ansatte som har administratorrettigheter i ECOonline har i tillegg tilgang til følgende opplæringsvideoer: 

  1. Velkommen: En presentasjon av Eco Archive, hvordan det kan brukes og hensikten med stoffkartoteket.
  2. Regelverk: En enkel innføring i regelverket, hvor vi bl.a. snakker om hvilke dokumenter du kan finne i et stoffkartotek.
  3. Introduksjon: Vi viser deg innlogging og enkel navigasjon i Eco Archive. Du får også vite hva du skal gjøre hvis du mangler passord eller brukertilgang.
  4. Brukere: Det er forskriftsfestet at alle arbeidstakere skal ha tilgang til stoffkartoteket. Her får du vite hvordan du oppretter brukere.
  5. Lokasjoner: Her forteller vi hva vi mener med lokasjoner og hvorfor disse er viktige.
  6. Legge til SDS: Her får du vite hvordan du legger til sikkerhetsdatablader i ditt stoffkartotek.
  7. Risiko: Her får du vite hvorfor du skal risikovurdere kjemikaliene og litt om kravene rundt dette.
  8. Lokalt søk: Når stoffkartoteket er etablert, trenger du å finne sikkerhetsdatablad. Her får du vite hvordan.
  9. Avslutning: Litt om krav fra myndighetene og annen nyttig informasjon.

Bruk Mozilla Firefox nettleser for å vise opplæringsvideoene. Logg på ECOonline (ecoonline.no) og velg Administrasjon > Opplæring.
 

Publisert 28. apr. 2016 14:04 - Sist endret 29. sep. 2020 12:13