Workshop

UiO tilbyr HMS-workshops for å støtte gjennomføringen av det systematiske HMS-arbeidet.

Tidligere

Tid og sted: 11. des. 2017 12:0014:00, LSH: Hannah Ryggen-rommet (1003)

Dette er workshop og erfaringsutveksling om innkjøp av kjemikalier.

Tid og sted: 5. des. 2017 13:0015:00, LSH: Hannah Ryggen-rommet (1003)

Dette er workshop og erfaringsutveksling om avfallshåndtering, kildesortering, farlig avfall og elektronisk deklarering. 

Tid og sted: 27. nov. 2017 12:0014:00, Lucy Smiths Hus, Hannah Ryggen-rommet, 10. etg

Dette er workshop og erfaringsutveksling om implementering av GMO-regelverket.

Tid og sted: 21. nov. 2017 09:0011:00, Lucy Smiths hus: Møterom 5 (1001)

Dette er workshop og erfaringsutveksling om håndtering HMS-informasjon for legemidler; regelverk, bruk av felleskatalogen, sikkerhetsdatablader eller informasjonsblader, bruk av stoffkartotek eller andre registre.

Tid og sted: 6. nov. 2017 14:0016:00, Helga Engs hus, PC-stue 241

Dette er en workshop om dokumentstyring: Arkivering av HMS-dokumenter i i ePhorte og innsyn. Godkjennings-funksjon for HMS-prosedyrer i Vortex. Registrering og rapportering av HMS-opplæring,

Tid og sted: 2. nov. 2017 10:0012:00, Lucy Smiths hus: Hannah Ryggen-rommet (1001)

Dette er workshop og erfaringsutveksling om verneorganisasjonen ved UiO; om arbeid i arbeidsmiljøutvalg og om rollen til verneombud, ledende verneombud og lokalt hovedverneombud. 

Tid og sted: 24. okt. 2017 09:0013:00, Lucy Smiths hus: Møterom 5 (1001)

Dette er workshop og erfaringsutveksling om sikringsrisikoanalyse av utgangsstoffer for eksplosiver

Tid og sted: 17. okt. 2017 12:0014:00, Lucy Smiths hus: Møterom 2 (1002)

Dette er workshop om strålevern

Tid og sted: 16. okt. 2017 11:0013:00, Helga Engs hus, PC-stue 241

Dette er et tilbud til de som er saksbehandlere i system for HMS-avvik, CIM; og for dem som skal gjennomføre analyser av HMS-avvik. Workshopen avholdes på PC-stue, slik at deltagerne kan jobbe med sine vanlige oppgaver i CIM. Enhet for HMS og beredskap vil være til stede for å veilede og svare på spørsmål.

Tid og sted: 9. okt. 2017 12:0014:00, Lucy Smiths hus: Møterom 6 (1002)

Dette er workshop og erfaringsutveksling om ledelsens gjennomgåelse.

Tid og sted: 3. okt. 2017 12:0014:00, Helga Engs hus, PC-stue 241

Dette er workshop og erfaringsutveksling om bruk av ECOonline til risikovurdering, rapportering, målinger og rom-merking.

Tid og sted: 18. sep. 2017 12:0014:00, Helga Engs hus, PC-stue 241

Dette er et tilbud til de som jobber med å legge inn data i stoffkartoteket til UiO; ECOonline. Workshopen avholdes på PC-stue, slik at deltagerne kan jobbe med sine vanlige oppgaver i ECOonline. Enhet for HMS og beredskap vil være til stede for å veilede og svare på spørsmål.

Tid og sted: 14. sep. 2017 09:0011:00, Lucy Smiths hus: Møterom 3

Dette er workshop og erfaringsutveksling om bestilling av bedriftshelsetjenester.

Tid og sted: 4. sep. 2017 12:0014:00, Lucy Smiths Hus, Hannah Ryggen-rommet, 10. etg

Dette er workshop og erfaringsutveksling om registrering av eksponering, yrkesskader og yrkessykdommer.