Workshop om avfallshåndtering

Dette er workshop og erfaringsutveksling om avfallshåndtering, kildesortering, farlig avfall og elektronisk deklarering. 

Formål

Etter endt workshop skal deltagerne ha fått presentert regelverk og HMS-prosedyrer med fokus på avfallshåndtering. De skal ha fått kunnskap om kildesortering og elektronisk deklarering. De skal kjenne til støttespillere innen avfallshåndtering og de skal ha fått diskutert HMS-aspekter ved avfallshåndtering.

Innhold

  • Kildesortering ved UiO
  • Elektronisk deklarering med RagnSells

Målgruppe

De som håndterer avfall og deres ledere. Verneombud er også velkommen.

Varighet

2 timer

Kursholder

Ragn Sells

Eiendomsavdelingen

Kursavgift

Workshopen er gratis.

Påmelding

Du kan melde deg på i nettskjema.

Arrangør

Enhet for HMS og beredskap

Publisert 21. juni 2017 11:18 - Sist endret 18. okt. 2017 14:50