Workshop om registrering av eksponering, yrkesskader og yrkessykdommer

Dette er workshop og erfaringsutveksling om registrering av eksponering, yrkesskader og yrkessykdommer.

Formål

Etter endt workshop skal deltagerne ha fått presentert regelverket for registrering av eksponering, yrkesskader og yrkessykdommer. De skal ha fått presentert hvordan UiO bruker ECOonline til deler av dette, og ha med seg erfaringer og inspirasjon til videre arbeid.

Innhold

  • Presentasjon av regelverket for registrering av eksponering, yrkesskader og yrkessykdommer.
  • Presentasjon av UiOs interne prosedyrer for registrering av eksponering, yrkesskader og yrkessykdommer.

Målgruppe

Dette er en workshop for de som skal sikre registrering av eksponering, yrkesskade og yrkessykdom. Verneombud er også velkommen.

Varighet

2 timer

Kursholder

Enhet for BHT

Enhet for HMS og beredskap

Kursavgift

Workshopen er gratis.

Påmelding

Du kan melde deg på i nettskjema.

Publisert 21. juni 2017 09:15 - Sist endret 21. juni 2017 14:31