AVLYST Workshop om implementering av GMO-regelverket

Dette er workshop og erfaringsutveksling om implementering av GMO-regelverket.

Formål

Etter endt workshop skal deltagerne ha fått presentert GMO-regelverket og myndighetenes erfaring med tilsyn ved UiO. De skal også ha fått en gjennomgang av UiOs felles HMS-styringssystem med fokus på GMO. De skal ha fått diskutert egne problemstillinger og løsninger og ha med seg erfaringer og inspirasjon til videre arbeid med systematisk HMS-arbeid på GMO-feltet.

Innhold

  • Presentasjon UiOs felles HMS-styringssystem med fokus på GMO
  • Presentasjon av GMO-regelverket og erfaringer fra tilsyn ved UiO
  • Erfaringsutveksling.

Målgruppe

Dette er en workshop for de som skal sikre at GMO-regelverket følges. Verneombud er også velkommen.

Varighet

2 timer

Kursholder

  • Helsedirektoratet
  • Enhet for HMS og beredskap

Kursavgift

Workshopen er gratis.

Påmelding

Du kan melde deg på i nettskjema.

Arrangør

Enhet for HMS og beredskap

Publisert 21. juni 2017 11:13 - Sist endret 17. nov. 2017 11:11