Workshop om håndtering HMS-informasjon for legemidler

Dette er workshop og erfaringsutveksling om håndtering HMS-informasjon for legemidler; regelverk, bruk av felleskatalogen, sikkerhetsdatablader eller informasjonsblader, bruk av stoffkartotek eller andre registre.

Formål

Etter endt workshop skal deltagerne ha fått en presentasjon av og ulike problemstillinger og løsninger for å ivareta HMS ved håndtering av legemidler ved UiO. De skal ha blitt kjent med aktuelt regelverk og interne prosedyrer og ha med seg erfaringer og inspirasjon til videre arbeid.

Innhold

  • Gjennomgang av aktuelt regelverk og interne prosedyrer.
  • Presentasjon av problemstillinger og løsninger ved Dyreavdelingen, Institutt for Biovitenskap.
  • Presentasjon av problemstillinger og løsninger ved Institutt for klinisk odontologi.
  • Erfaringsutveksling og diskusjon.

Målgruppe

Dette er en workshop for de som skal ivareta HMS-problemstillinger knyttet til håndtering av legemidler.

Varighet

2 timer

Kursholder

Institutt for biovitenskap

Institutt for odontologi

Enhet for HMS og beredskap

Kursavgift

Workshopen er gratis.

Påmelding

Du kan melde deg på i nettskjema.

Arrangør

Enhet for HMS og beredskap

Publisert 21. juni 2017 11:05 - Sist endret 21. juni 2017 11:06