Workshop om innkjøp av kjemikalier

Dette er workshop og erfaringsutveksling om innkjøp av kjemikalier.

Formål

Etter endt workshop skal deltagerne ha fått presentert regelverk og HMS-prosedyrer med fokus på innkjøp av kjemialier. De skal kjenne til støttespillere innen innkjøp og de skal ha fått diskutert HMS-aspekter ved innkjøp av kjemikaier.

Innhold

  • Stoffkartoteket, regelverk og prosedyrer. 

  • Innkjøpsregelverk og arbeid med rammeavtaler med fokus på kjemikalieinnkjøp.

  • Erfaringsutveksling rundt ulike løsninger som ulike innkjøpere bruker i dag ved kjemikalieinnkjøp

  • Veien videre

Målgruppe

Innkjøpere og andre som kjøper inn kjemikalier. Verneombud er også velkommen.

Varighet

2 timer

Kursholder

Seksjon for innkjøp

Enhet for HMS og beredskap

Kursavgift

Workshopen er gratis.

Påmelding

Du kan melde deg på i nettskjema.

Arrangør

Enhet for HMS og beredskap

Publisert 21. juni 2017 11:38 - Sist endret 21. juni 2017 12:51