Workshop om verneombudsrollen og om arbeid i LAMU.

Dette er workshop og erfaringsutveksling om verneorganisasjonen ved UiO; om arbeid i arbeidsmiljøutvalg og om rollen til verneombud, ledende verneombud og lokalt hovedverneombud. 

Formål

Etter endt workshop skal deltagerne ha fått en gjennomgang av vanlige saker i LAMU. De skal også ha fått en gjennomgang om rollen til verneombud, ledende verneombud og lokalt hovedverneombud og ha med seg erfaringer og inspirasjon til videre arbeid. 

Innhold

  • Gjennomgang av UiOs verneorganisasjon
  • Vanlige saker i LAMU, saksbehandling og årshjul.
  • Rollen til verneombud, ledende verneombud og lokalt hovedverneombud
  • Erfaringsutveksling og diskusjon.

Målgruppe

Dette er en workshop for medlemmer i LAMU/AMU, de som skal forberede saker til lokalt arbeidsmiljøutvalg, verneombud og deres ledere.

Varighet

2 timer

Kursholder

Enhet for HMS og beredskap

Kursavgift

Workshopen er gratis.

Påmelding

Du kan melde deg på i nettskjema.

Arrangør

Enhet for HMS og beredskap

Publisert 21. juni 2017 10:07 - Sist endret 21. juni 2017 10:10