Kurs i bruk av Offentleglova

Offentleglova omfatter alle typer dokumenter som behandles eller oppbevares ved UiO, enten det er forskning, undervisning eller administrasjon. Loven angir regler for innsyn i offentlige virksomheters dokumenter og gir hjemmel for å avvike fra innsyn i visse typer opplysninger.

Kurset gjennomgår hovedprinsippene i loven og viser hvordan man finner informasjon om loven og dens anvendelse.

Oppnå fortrolighet med pragrafbruken!

Emner som tas opp:

  • Om offentlighetsprinsippet – hovedpunkter i loven
  • Kort om andre innsynslover
  • Om forholdet mellom arkiv, journal og innsyn
  • Om unntaksparagrafene; taushetsplikt, merinnsyn, opplysningsunntak, dokumentunntak
  • Saksbehandling og journalføring av innsynsforespørsler
  • Avgjørelsesmyndighet
  • Begrunnelse for unntaksavgjørelser og klagebehandling
  • Kvalitetssikring av innhold og saksbehandling

Målgruppe

Saksbehandlere, ledere og andre som forholder seg til dokumenter, enten i tradisjonell forstand eller som innhold i databaser og fagsystemer.

Varighet

ca. 2,5 timer innledning, og 1/2 time spørsmål etterpå.

Kursavgift

Ingen

Kursleder

Geir Magnus Walderhaug

Antall deltagere

25

Påmelding

Meld deg på kurset

To dager før kursstart

Kontaktinformasjon

g.m.walderhaug@admin.uio.no

Publisert 30. juli 2019 13:01