Muntlig formidling og retorikk – Del 2 av 2

Kurs i muntlig framføring for vitenskapelig ansatte. Dette er en fortsettelse av del 1 Muntlig formidling og retorikk med kursholder Unni Kristin Skagestad.

Unni Kristin Skagestad

Formål

Gjøre deltakerne bedre og tryggere på muntlig framføring. Deltakerne lærer å bli mer tro mot sitt eget uttrykk når de presenterer.

Forberedelser

Deltakere skal forberede de to første minuttene av en innledning om sin forskning. Unni Kristin Skagestad sender ut oppgaven i forkant av kurset.

Mellom kursøktene følger Skagestad opp hver enkelt deltaker og gir en tilpasset oppfølgingsoppgave.

Rammer

  • 2 x 4,5 timer. Maks 8 deltakere.
  • kr 2 500 per deltaker (for begge kursøkter)
  • Unni Kristin Skagestad er skuespiller og henter teori fra retorikk, dramaturgi og forskning. Deltakerne jobber praktisk, presenterer, og får tilbakemeldinger av kursholder og av hverandre.

Målgruppe

Dette kurset er for vitenskapelige ansatte (inkludert PhD-kandidater) som har sin hovedtilknytning til UiO.

Agenda

Andre økt bygger på innholdet til første økt.

Andre økt

  • Deltagerne presenterer individuelt tilpassede oppgaver, ny runde med tilbakemeldinger
  • Vi jobber videre med å anvende de tre bevismidlene
  • Innføring i Ciceros tre stiltyper
  • Vi jobber med et utvalg av retoriske troper og figurer
  • Den siste økten tilpasses i større grad deltagernes individuelle behov

 

Meld deg på

Publisert 4. jan. 2018 15:14 - Sist endret 17. jan. 2018 11:04