UiOs designmanual

Formål

  • Gi en oversikt over designmanualen og noen løsninger i henhold til denne
  • Synliggjøre spillerommet for egne løsninger innen rammene av designmanualen
  • Gi innblikk i hvorfor det er viktig at UiO skal gjenkjennes på flest mulig flater med korrekt merking
  • Synliggjøre hvordan egenart kan beholdes innenfor manualens rammer
  • Presentere eventuelle nyheter fra designmanualen

Rammer for kurset

  • Kurseier: grafisk designer Hanne Utigard
  • Kurslengde:  2 timer
  • Maks antall deltagere: 20

Målgruppe

Ansatte som utformer informasjon med designelementer fra UiO.

Påmelding

Publisert 4. jan. 2018 15:11 - Sist endret 27. mai 2019 10:06