Ny kommunikasjonsrådgiver ved UiO

Dette kurset er for alle nye kommunikasjonsmedarbeidere ved UiO, eller deg som håndterer kommunikasjonsoppgaver som en del av arbeidshverdagen. Kurset skal bygge felles forståelse for rammene for kommunikasjonsarbeid ved UiO som planverk, ressurser, relevante nettverk, statlige føringer på kommunikasjonsvirksomheten

Formål

Kurset skal

 • bygge felles forståelse for rammene for kommunikasjonsarbeid ved UiO som planverk, ressurser, relevante nettverk, statlige føringer på kommunikasjonsvirksomheten
 • gi kunnskap om hvilke kommunikasjonsoppgaver som løses hvor i organisasjonen og oversikt over hvilke tjenester man kan få støtte til
 • gi en møteplass for nyansatte kommunikasjonsmedarbeidere ved UiO
 • bygge felles holdninger om UiOs avtrykk i samfunnet gjennom kommunikasjon

Rammer

 • 2 timer
 • Maks 15 deltakere, men avholdes uansett når flere enn fire er påmeldt kurset. 
 • Kurseier:  Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon (SKS/AF) og gruppe for kommunikasjon og medier (GKM/EL)

Målgruppe

Dette kurset er for deg som er ansatt til å håndtere kommunikasjonsoppgaver på en enhet ved UiO i løpet av det siste året. 

Agenda

 • Velkommen og innledning v/Elisabeth J. Lackner og Stein Roar Fredriksen (fung. kommunikasjonsdirektør)
 • Rammer for kommunikasjonsarbeid ved UiO
  • Planverk
  • Statens kommunikasjonspolitikk
  • Organisering av kommunikasjonsarbeid
   • Hva håndterer LOS og hva håndterer enhetene?
   • Hva er klare rammer, hva er mindre klare rammer? Hvilke tjenester kan du få støtte til?
   • Fagsidene
 • UiOs rammeavtaler på kommunikasjon & avtalekatalogen
  • Kommunikasjonstjenester, kampanje og annonsering, medietjenester, medieovervåkning
  • Bildearkiv, foto, grafisk design
  • Bevertning og annet
 • UiOs kommunikasjonskanaler
 • Kursporteføljen for øvrig

Påmeldingsfrist 10. september

Publisert 30. juli 2018 09:43 - Sist endret 20. aug. 2019 09:16