Forskningsformidling for forskere: hvordan tenne mediene?

På dette kurset lærer du å nå ut i mediene med din forskning. Vi viser hvordan forskningsformidling kan gjøres gjennom samarbeid med redaksjoner og eksempler fra flere forskere som kommer på i nyhetsbildet.

Målgruppe

Dette kurset er for vitenskapelige ansatte (inkludert PhD-kandidater) som har sin hovedtilknytning til UiO.

Rammer

  • Antall: 16
  • Språk: Norsk
  • Lengde: 2-2,5 timer
  • Påmeldingsfrist: 22. februar

Forberedelse

Kursdeltakerne skal levere pressemelding to uker før kurset. Den skal jobbes med under kurset.

Agenda

  • Intro ved Christina Heesch/Monica Bring Estensen: Hvordan jobber UiOs kommunikasjonsrådgivere? Hvordan kan du få hjelp av oss?
  • Yngve Vogt: Hvordan selge inn saker til media? Hva fungerer? Hva bør du ikke gjøre? Hvordan spisser du budskapet? Hvilke medier egner seg for deg?
  • Hedvig Nordeng: Best practice: Hvordan få oppmerksomhet, hvordan vet du at du kan stole på journalisten?
  • Monica Bring Estensen: Hvordan jobber en journalist/redaksjon?

Påmelding

Publisert 4. jan. 2018 15:13 - Sist endret 19. juli 2018 13:30