Studentrekruttering: å skape gnisten før fristen

På dette kurset lærer du mer om hvordan du kan rekruttere studenter til ditt studieprogram/institutt/fakultet.

Kursholder:

Morten Aase Løver, Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon

Målgruppe

Alle teknisk-administrativt ansatte som ønsker seg kunnskap og ferdigheter om hvordan man kan arbeide strategisk for å rekruttere studenter til sin enhet.

Læringsmål

Gi deltakerne kunnskap om

 • Hvordan ulikt rekrutteringsarbeid på Universitetet i Oslo drives og utfyller hverandre.
 • Et begrepsapparat knytta til studentrekruttering.
 • Hva SKS kan bidra med av tjenester.
 • Framgangsmåte for å selv utvikle et planverk for studentrekruttering.
 • Hvilke tiltak man kan igangsette for å rekruttere minoriteter.
 • Hva elever som er i ferd med å avslutte videregående opplæring er opptatt av i dag.
 • Hvordan man kommuniserer med målgruppa.

Innhold

Rekruttering på Universitetet i Oslo

 • Rekrutteringssesongen
 • Studentambassadører & MiFA-piloter sentralt på UiO
 • Skolebesøksordninga lokalt på fakulteter
 • Årlige rekrutteringskampanjer

Rekrutteringsplan

 • Hvordan når man søkeren?
 • Hva kan spørreundersøkelser fortelle deg om hva slags informasjon målgruppa er ute etter?
 • Rekruttering av minoriteter
 • Spørreundersøkelser, målbarhet og SODA

Å få kontakt med søkere

 • Hva kjennetegner målgruppa?
 • Hva slags informasjon ønsker målgruppa?
 • Hva slags kontaktflater kan brukes for å nå søkeren

Rammer for kurset

 • Kurslengde: to timer

Meld deg på

Publisert 4. jan. 2018 15:12 - Sist endret 1. jan. 2019 12:53