AVLYST Muntlig fremføring og retorikk: «Stå opp, ta ordet!» – for forskere

Kurs i muntlig fremføring for vitenskapelige ansatte.

Tove Skagestad

Formål:

Gjøre deltakerne bedre og tryggere på muntlig fremføring.

Forberedelser:

Deltakerne bør vite hva de skal presentere, men behøver ikke å lage en presentasjon på forhånd. Deltakerne skal snakke om noe de forsker på.

Rammer:

  • 6 timer, maks 10 deltakere
  • Pris: kr 1 200 per deltaker
  • Tove Skagestad bruker teori fra retorikk og dramaturgi. Deltakerne jobber praktisk, presenterer, og får tilbakemeldinger av kursholder og av hverandre.

Målgruppe

Dette kurset er for vitenskapelige ansatte (inkludert PhD-kandidater) som har sin hovedtilknytning til UiO.

Agenda

1. Utvikling av manuskript: verbal retorikk (to timer)

  • Teori om manusutvikling
  • Skriveøvelser på eget stoff

2. Kroppsspråk: nonverbal retorikk (to timer)

  • Teori om skuespillerteknikker/kroppsspråk
  • Øvelser: Gester, engasjement, rollespill

3. Presentasjoner og tilbakemeldinger (to timer)

Meld deg på

Publisert 4. jan. 2018 15:14 - Sist endret 19. juli 2018 13:31